kertész imre
+ Irodalom

Kertész Imre fontos könyve jelent meg

Egészen fantasztikus olvasmány Kertész Imre akár műhelynaplónak is nevezhető pre-gályanaplója – Szombathy Pál írása.

Élményolvasó – Kertész Imre: Lét és írás – Feljegyzések 1959-1973

Egészen fantasztikus olvasmány Kertész Imre akár műhelynaplónak is nevezhető pre-gályanaplója, a szenvedő, küszködő alkotó, végtelenül okos és izgalmas jegyzetei a Muzulmán (a Sorstalanság munkacíme volt) születéséről, a KZ-trauma feldolgozásának kegyetlenül végiggondolt művészi formázásáról, az Auschwitz-élményt zseniális művé formáló Kertész mindennapjairól a nyomasztó Kádár-rendszerben, olvasmányélményeiről Dosztojevszkijtől Faulkneren át Flaubertig és Tolsztojig, de mindenki előtt Kafka és Camus reá gyakorolt nagy hatásáról, az író filozófiai fejlődéséről, gondolkodásának boltozatairól, mind benne vannak ebben a különleges kötetben, mely a Sorstalanság kiadói visszautasító levelével és Kertész arra adott kérlelhetetlen válaszával zárul – a Lét és írás tökéletes kibontása annak a Kertész-mondatnak is, mely szerint a Sorstalanság a Kádár-rendszerről szól.

Amely segített még mélyebbé és pontosabbá tenni Kertész alapgondolatát: „A korszerű uralkodási mód az emberen azon alapszik, hogy oly körülményeket teremt, amelyek közt elviselhetetlen teherré válik az individuum felelőssége“.

Egy nagy író fontos könyve jelent meg most, benne tökéletes mondatok a gonosz banalitásáról, a történelem és egyén viszonyáról, ráadásul komplett regényelméletet is kapunk a témához való saját nyelv megteremtéséről.

Olyannyira e napló hatása alá kerültem, hogy befejezése után azonnal újraolvastam a Kertész számára egyik legfontosabb Auschwitz-irodalmat, Tadeusz Borowski hátborzongató novelláját, a Hölgyeim és uraim, parancsoljanak a gázba fáradni! című remekművet is.

Könyvek adják kézről kézre az olvasót.

Szombathy Pál

Minden cikkünk Kertész Imréről és műveiről.

Kertész Imre fontos könyve jelent meg

Népszerűek

To Top