+ Irodalom

Ezeket az új könyveket is megtalálod a Könyvhéten

Fantasztikus izgalmas a Libri Kiadói csoport könyvheti kínálata, Csányi Vilmos etológus új könyve, Hankiss Elemér életműsorozatának következő kötet, és a vadabb szerzőket kedvelőknek jön az új Bukowski. A könyvek felsorolása alatt a dedikálások és bemutatók listáját találod.

Fantasztikus izgalmas a Libri Kiadói csoport könyvheti kínálata, Csányi Vilmos etológus új könyve, Hankiss Elemér életműsorozatának következő kötet, és a vadabb szerzőket kedvelőknek jön az új Bukowski. A könyvek felsorolása alatt a dedikálások és bemutatók listáját találod. (A fenti képen a Libri Díjak átadása)

Libri Kiadói Csoport megjelenések – Könyvhét 2016

Jelenkor Kiadó:

Bartók Imre: Láttam a ködnek országát (Jelenkor Kiadó)

Válságos a hangulat a könyvpiacon. Kétségbeesésükben még a dörzsöltebb kiadók is nyitni kénytelenek a kisállat-gótika és az utópisztikus horror felé. A nemzetközi hírű hazai kiadó ügynökét azonban munkaköri feladatai mellett valami más is vezérli, amikor találkozik a feltörekvő, és nem ritkán zavartan viselkedő európai szerzőkkel. Keres valakit, ám a keresés egy rémálom dramaturgiájával halad előre.

Metafizikai krimi, gyászregény és szatíra egy képzelt világ hétköznapjairól. A valóság drapériái lángra kapnak.

Bartók Imre (1985) író, Budapesten él. 2016 áprilisában elnyerte a Hazai Attila-díjat.

Ménes Attila: Folyosó a holdra (Jelenkor Kiadó)

Ismerős kelet-európai, csencselőkkel, kisstílű bűnözőkkel, szélhámosokkal, műkedvelő és profi prostituáltakkal, lecsúszott egzisztenciákkal, hóbortos alakokkal, lerongyolódott hippikkel és kalandvágyó kispapokkal teli, kissé végítéletszerű vásári forgatagban téblábol az elmegyógyintézetből kiszökött Zuzmó, a húga, Lenácska/Maddalena, aki a testét bocsátja áruba megélhetés végett, és Lenácska fia, Kenyér, aki arról álmodozik, hogy könyörtelen gyilkos, a várost uraló bandák főnöke lesz, ha megnő.

A vásárba várják a bolgár-török-román-albán szövetséges csapatok által ellenőrzött, ám függetlenségére büszke ország elnökét, akitől fontos bejelentés várható. Baljós jelek sokasodnak, érezni, hogy valami szörnyűség készül…

Zuzmó, Lenácska és Kenyér nézőpontjából bontakozik ki egy a jelentől nem is oly távoli, lehetséges jövő negatív utópiája.

Ménes Attila 1961-ben született Debrecenben. 2016-ban Bihari című színdarabját bemutatta a Katona József Színház.

Térey János: Őszi hadjárat (Jelenkor Kiadó)

Térey János harminc év verseiből állította össze az Őszi hadjárat gyűjteményét, melyben egy kötetnyi új alkotását is közreadja.

Az életműben kezdettől fogva épülő mitologikus helyek, a versekben kirajzolódó férfi és női sziluettek, sötét titkok és nagy élethazugságok, a köz- és magántörténeti viszonyok dinamikájának ábrázolása a múlt és jelen összecsendítésével, Térey Jánost a kortárs magyar líra megkerülhetetlen szerzőjévé emelte. Az Őszi hadjárat eddigi lírai művének méltó összegzése.

„Az Őszi hadjárat már a címével meghódítja az olvasót. Értelme, értelmezései egymást cáfolva, rejtettebb, belsőbb izmokat is átedzve késztetnek arra, hogy figyelmesen mondjuk magunkban hangosan is a verssorokat, epikumra is csápoló áthajlításokat, amelyek Téreyt csakugyan a térplasztika, a térérzékenység, valamint az architektúra nagymesterévé avatják. S egyúttal a prózáévá és benne a drámáévá is.

Az Őszi hadjárat egyszerre buzdít résen-létre, kontemplációra és hadviselésre az Idő ellen és mellette, hogy beavassa őt (az Időt) a szívverés intimitásába. Egy (ön)nevelődési regény is ekképp ez a roppant gyűjtemény, a Térey-verses drámák, -elbeszélő költemények lírai epizódjainak a füzére. Jelzők helyett ezért egy korábbi darabját idézem itt meg, a Kávéforrás című remekléséből egy részletet:

 

Rejtse arcom dupla ablak,

Sűrű függöny, vaskos oszlop!

…Futni vérágas szemekkel

Forró utcák zegzugán át

Árnyat, nyugtot esdekelve!…

 

Kávéforrás, rácsos erkély:

Kákabélű konzumensek

Migrénűző gyógyhelye.

Füstöt fújok önfeledten

Mind a négy sarok felé…

MARNO JÁNOS”

 

Markója Csilla: A mérleg nyelve (Jelenkor Kiadó)

„Nádas nagyon tud nézni, rettentően, akár az angyalok. Úgy néz egy körtefára, ahogy egy emberre, az emberre úgy, mint egy árnyékra, az árnyékra úgy, mint… A finomság vadságával pillant körbe, e vadság és finomság jelöl ki ösvényeket a fényképek közt, a fény és a sötét képei közt. Hogy az svények párhuzamosak-e, és hogy e kijelentésnek volna-e értelme, azt, mint mindent, az olvasóra bízzuk.

Nem mondjuk meg tehát, mi van ebben a könyvben, miminden, nem akarjuk, hogy az olvasó már a borítón képben legyen. Lépj be hát, olvasó, ha mersz, ebbe a fényes és sötét ismeretlenbe, ami ez a könyv, képek és szövegek kalandja vár.”

Esterházy Péter

Markója Csilla Nádas Péterről írt monográfia-igényű tanulmánykötete legfőbb célja, hogy a művészettörténet és a fotótörténet diszciplínáját közelebb hozza egymáshoz egy olyan művész szerteágazó tevékenységén keresztül, aki több művészeti ágban is figyelemreméltót alkotott, s akinek kapcsolatai forrásértékűek a művészettörténeti- és fotótörténeti kutatások számára.

A kötetben Nádas Péter fotói is megjelennek, köztük a klinikai halálélményét követően egy éven át készített körtefa-sorozat, továbbá mintegy 200 egyéb fotográfiája, melyek a több száz darabos életmű alkotójának minden korszakát reprezentálják, a 60-as évek szociofotóitól egészen a 2010-es évek elején készült mobilfotókig.

Polcz Alaine: Macskaregény (Jelenkor Kiadó)

Macskák – minden mennyiségben. Macskák a kisoroszi ház kertjében, macska az ágyban, macska a lépcsőházban, macska az ebédlőasztalon. Saját macskák, talált macskák, ismerősök macskái. És az ismerősök, igen, ebben a könyvben is sorra felbukkannak a társak és barátok, akik Polcz Alaine életének tanúi voltak, és akikről megértő szeretettel és néha finom iróniával tesz tanúságot újra meg újra: Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Nádas Péter és mindenekelőtt Mészöly Miklós.

Mészöly Miklós: Sólymok csillagvilága (Jelenkor Kiadó)

„1956 nyara! Egy nyár – izzásig feszült létszünet, várakozás és felkészülés baljós idillje. Egy este váratlanul felhív a barátom, s azt kérdezi, nem volna-e kedvem meglátogatni az ohati kísérleti solymásztelepet (az egyetlent az országban), ahol jó ismerőse a vezető fősolymász? Egy- vagy másfél hetes kiruccanásról lenne szó, s tőlem függ, mennyire futja a türelmemből, időmből. Nem sejthettem még – legalábbis biztosan nem –, hogy hamarosan egy másfajta beavatásra is megjön a meghívás; a forradalom »röpte« mentén. Közép-európai »véletlen«, hogy a két beavatás, onnét a szédítő magasságokból nézvést, és mélyebb áramlataik logikáját tekintve – nem is olyan nagyon különböznek” ‒ írta a szerző a Magasiskola keletkezéstörténetéről 1995-ben.

Bruno Schulz: Fahajas boltok (Jelenkor Kiadó)

„Egy kicsit úgy írt, mint Kafka, egy kissé, mint Proust, de néha olyan mélységekbe látott, mint azok soha.” I. B. Singer

„Borgeshez hasonlóan kozmogóniát ír, mindenfajta teológia nélkül.” John Updike

Bruno Schulz 1892-ben született a galíciai, ma Ukrajnához, akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó Drohobicsban, asszimilált, lengyelül beszélő zsidó családban. A húszas évek elején A bálványimádó könyve címmel grafikai albumot adott ki, és több kiállításon is részt vett Varsóban és Vilnában. 1924-től rajzot tanított a helybeli gimnáziumban. Első novelláskötete, a Fahajas boltok 1934-ben, második elbeszéléskötete Szanatórium a Homokórához címmel 1937-ben jelent meg.

A második világháború kitörésekor előbb németek foglalták el Drohobicsot, majd a Molotov–Ribbentropp-paktum titkos záradéka értelmében visszavonultak, és átadták a helyet a szovjet megszálló csapatoknak. Schulz megpróbált íróként érvényesülni az új rendszerben, elküldte írásait különböző folyóiratokhoz, de természetesen mindenütt visszautasították. Amikor 1941-ben Drohobics ismét német uralom alá került, megkezdődött a zsidók legyilkolása. Schulz 1942. október 19-én egy utcai hajtóvadászat áldozata lett.

Libri Kiadó:

Tíz igaz történet 2. (Libri Kiadó)

Péterfy Gergely, Szécsi Noémi, Mán-Várhegyi Réka, Térey János, Papp Sándor Zsigmond, Benedek Szabolcs, Kondor Vilmos, Kiss Noémi, Németh Gábor, Tompa Andrea

Ez a kötet tíz jogsértés áldozatának történetét mutatja be. Az áldozatokat az Amnesty International lelkiismereti foglyoknak tekinti, rajtuk keresztül próbálja felhívni a figyelmet rendszerszintű jogsértésekre, és hétköznapi embereket mozgósítva javulást elérni az esetükben.

A Tíz igaz történet antológia először 2015-ben jelent meg, tíz kortárs magyar író egy-egy novellájával. A jelen kötetben tíz újabb szerző ezúttal is valóságos esetek nyomán írta meg történetét.

A könyv megvásárlásával az Amnesty International Magyarország munkáját, az emberi jogok védelmét támogatja.

Csányi Vilmos: Ő ott bent (Libri Kiadó)

Már csak évekre járunk attól, hogy megjelenjen az első „szingleton”, a világot irányítani képes szuperintelligencia. A teljes titokban működő Ötök rájönnek: mindennél fontosabb elérni, hogy ez az intelligencia barátságosan viszonyuljon az emberiséghez.

Ennek érdekében egy veszprémi antropológusprofesszor idegrendszerét számítógépre másolják, azt remélve, hogy ha a másolat valóban képes szingletonná fejleszteni önmagát, az emberből lett program hű marad majd gyökereihez.

Christian öntudatra ébred, és egyre intelligensebbé válik, de ezt a kutatólabor munkatársai ferde szemmel nézik. A félig ember-félig program problémáinak megértéséhez egy magányos, ám annál csinosabb pszichológusnőt is bevonnak a kutatásba, aki viszont igencsak vonzónak találja Christiant…

Csányi Vilmos utópiája a hatalom természetét, ember és gép viszonyát, a mesterséges intelligencia problematikáját boncolgatja.

Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben (Libri Kiadó)

Anna tévés újságíróként dolgozik, és fiatal francia festő barátjával éli irigylésre méltó budapesti életét.

Egy erdélyi út során megtudja, hogy egyre több, Magyarországon vagy nyugaton élő örökös költözik vissza régi családi birtokaikra, hogy új életet leheljenek a vadregényes romokba. Egyikük, Kászoni Gábor különös hatással van rá: ha csak a közelébe kerül, habogni kezd, és nyelőgörcs fogja el…

Anna végül elhatározza, hogy tévéműsort készít az újgenerációs kastélyosokról. Ahogy egyre többet látogat Erdélybe, lassan rájön, hogy ott, az Üveghegyen éppen csak innen találhatja meg önmagát és a boldogságot.

Ugron Zsolna első regénye, mely egyszerre romantikus lányregény és Erdélyben tett gasztronómiai utazás, rég elfeledett ízeket és színeket hoz el az olvasónak. A régi arisztokrácia bensőséges történetei mellett pedig megelevenednek a mai Erdély nehézségektől sem mentes, ám a múlt romantikájától áthatott mindennapjai is.

Ugron Zsolna, író, újságíró. 1978-ban született Kolozsváron, Budapesten él. 2010-ben megjelent első regénye, az Úrilányok Erdélyben hónapokig vezette a sikerlistákat. Az Úrasszonyok trilógia első kötete, az Erdélyi menyegző az utóbbi évek egyik legnépszerűbb magyar regénye volt.

Jessica Knoll: Szerencse lánya (Libri Kiadó)

2015 legsikeresebb első könyve, mely már 27 országban bestseller. A regényből Reese Witherspoon forgat filmet. A huszonéves TifAni FaNelli a kiváltságosok életét éli. Egy körülrajongott női magazin megbecsült munkatársa, aki a drága ékszerek és márkás ruhaköltemények mellé még egy sármos és jó pedigréjű vőlegénnyel is rendelkezik. Mindazt elérte, ami másoknak csak álom. A tökéletesség csak álca. Ani múltja kimondhatatlan titkot rejt. Tizennégy évvel ezelőtt a Bradley középiskolában borzalmas dolog történt vele. Meggyalázták, megalázták, meghurcolták: a kis Ani aznap megsemmisült. Az erős TifAni lépett a helyébe, aki mindent meg akar kapni az élettől. Jessica Knoll vezető szerkesztő volt a Cosmopolitan magazinnál. Jelenleg New Yorkban él férjével, és második regényén dolgozik.

Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei (Libri Kiadó)

Mágia, bűbáj és boszorkányság; Fábián Janka népszerű e-könyv sorozata eddig nem publikált új epizódokkal gazdagodott. 1735-ben az utolsó nagy boszorkányüldözési hullám Magyarországra is elér. Az esztergomi pékmester tizenöt éves lánya, Sárosi Felícia végignézi, ahogy szeretett nagynénjét meghurcolják, majd kivégzik. Halála előtt a szép Sárosi Kata súlyos titkot bíz a lányra: a boszorkányok örökségét. A Sárosi család Esztergomból Budára költözik egy új élet reményében, ahol Felícia hátrahagyva szerelmét csodás és rémséges kalandok sorát éli át: kuruzslást tanul a Gellért-hegy titokzatos boszorkányától, férjével kis kávéházat nyit Bécsben, majd javasasszonyként Mária Terézia bizalmasa lesz.

Közben zajlik a háború az osztrák örökségért, ami Prága felszabadításával és Mária Terézia cseh királynővé koronázásával sem ér véget, és Felícia kötelességének érzi, hogy a maga eszközeivel segíteni próbáljon a szenvedőkön még akkor is, ha emiatt gyanúba keveredik, és a királynővel lassan kialakuló barátságát is kis híján elveszíti.

Agnès Martin-Lugand: A boldog emberek olvasnak és kávéznak (Libri Kiadó)

A lélekemelő történet, amely ellopta a franciák szívét, majd meghódította a világot. Diane két embert szeretett a világon. A férjét, Colint és a kislányukat Clarát. Amikor a sors egy nap mindkettőjüket örökre elveszi tőle, úgy érzi, minden megfagyott körülötte. Az emlékek között tévelyegve sehogy sem találja a visszautat az életébe… Agnès Martin-Lugand regénye szinte a semmiből söpört végig Franciaországon. A hetek alatt a sikerlisták élére ugró könyvből több mint 300 ezret adtak el, a női olvasók pedig világszerte a szívükbe zárták a gyászból kigyógyuló Diane karakterét.

Carrie Snyder: A futónő (Libri Kiadó)

Aganetha Smart, a 104 éves egykori olimpikon futónő elfeledve él egy nyugdíjasotthonban. Győzelmével annak idején mindenkit lenyűgözött: a kanadai versenyző abban az évben nyert aranyat, amikor először szerepelhettek női atléták az olimpián. Sorsát azonban legalább ennyire meghatározták az első világháború komor évei, valamint vágya, hogy szembeszálljon korának konvencióival. Egy napon két idegen keresi fel, akik dokumentumfilmet készítenek a régi idők női sportolóiról. A múlt eseményeit megismerve lassan megértjük, miként segített az aranyérem Aganethának megszabadulni a titkokkal terhelt családi ház béklyóitól. Ám a hajdani bajnoknőnek még egy kihívással szembe kell néznie: a filmesek talán nem is azok, mint akiknek mutatják magukat…

Carrie Snydert valós történelmi helyzetek inspirálták, hogy megírja fordulatokban gazdag regényét, a becsvágy és a női emancipáció történetét, amelyből kiderül, hogyan képes határait átlépve a saját életét élni egy nő.

Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya (Libri Kiadó)

Zsálya, bor, csirkehús, vaj és liszt. A csirkés marsala összetevői. Azonban mégsem szakácskönyvet tart kezében az olvasó. A hozzávalók hálózata is mindennapjaink meghatározó része, akárcsak a Facebook vagy a terrorista szervezetek. Barabási Albert-László tíz referenciahálózaton keresztül mutatja be a hálózatok világát.

Olyan hálózatokba nyerünk mélyebb bepillantást, mint például az internet, a mobiltelefon-hívások, a tudományos együttműködés vagy az emberi betegségek hálózata. A hiánypótló könyv elsősorban tankönyv, azonban mindenki számára élvezettel forgatható, aki kicsit is mélyebben érdeklődik a téma iránt. Barabási Albert-László világhírű hálózatkutatónak és fizikusnak, a CEU, a Northeastern Egyetem és a Harvard professzorának a legújabb könyve.

Philip Zimbardo: Nincs kapcsolat – Hová lettek a férfiak? (Libri Kiadó)

A környezet és a technológia változásai, az apa nélküli családok ijesztően magas száma, az iskolarendszer hiányosságai: mindezek együtt felelnek azért, hogy rekordszámú fiatal férfi képtelen boldogulni a tanulmányaival, nem tud szót érteni a lányokkal, és szexuálisan is kudarcot vall a nőkkel.

Philip Zimbardo, a világhírű szociálpszichológus Nikita D. Coulombe közreműködésével írt könyve nem éri be a fenti, hosszabb távon súlyos társadalmi következményekkel járó problémák feltárásával, hanem a lehetséges megoldási módokat is felvázolja – üzenete férfiaknak és nőknek, szülőknek és fiatal felnőtteknek, pedagógusoknak és döntéshozóknak egyaránt hasznos és megszívlelendő.

Richard Dawkins: Gyertyaláng a sötétben – Életem a tudomány tükrében (Libri Kiadó)

A csoda bűvöletében folytatásában Richard Dawkins további titkokat fed fel intellektuális fordulatokban bővelkedő életéből, valamint a tudománnyal, a kultúrával, a vallással és magával az írással kapcsolatos gondolatairól – így természetesen arról is, milyen körülmények között íródott századunk egyik legbátrabb, legolvasottabb könyve: az Isteni téveszme.

Dawkins rendkívüli műve, Az önző gén megjelenése után került a tudományos érdeklődés középpontjába. Legújabb kötetében kedves, féltő szeretettel korholja a tudományos világ hiányosságait. A könyvben szórakoztató történeteket ad elő ismerőseiről, és mesél azokról az eseményekről, eszmékről, amelyek arra ösztönözték, hogy figyelmét a kultúra, a vallás és a tudomány határterületeire irányítsa. Közben beavat minket tíz legnagyobb hatású műve eredetébe, keletkezésének körülményeibe és a közöttük lévő kapcsolatokba.

A Gyertyaláng a sötétben lapjain Dawkins megosztja velünk a természet világa iránt érzett csodálatát, fogékonyságát az abszurd emberi tettekben rejlő humorra, továbbá az élet rövidségének egyre jobban átérzett tudatát. Gondolatai nemcsak az olvasóra gyakorolnak mély hatást, hanem az egyetemes kultúrára is.

Toby Litt: Halvaboncolás (Artpop Könyvek)

London egyik felkapott éttermében egy biciklisfutárnak öltözött merénylő fejenként három lövést ereszt bele Conradba és exbarátnőjébe, a felfutóban lévő modell-színésznő Lilybe. Miután magához tér a kómából, Conrad arra teszi fel az életét, hogy rájöjjön: ki és miért akarta Lily halálát. Mindeközben pedig rákényszerül, hogy alapjaiban újraértékelje a kapcsolatát a nővel – és a világgal.

A Halvaboncolás egyszerre fordulatos krimi és bosszúdrámába oltott gyilkos szatíra; hátborzongató, mégis mulattató látlelete mindannak, ahogyan itt és most erőszakról, nemiségről, hírnévről, szépségről és sikerről gondolkodunk. Shakespeare drámáiról már nem is beszélve.

Park Könyvkiadó:

Sándor Erzsi: Anyavalya (Park Könyvkiadó)

„Anyám naplót mesélt nekem. Családot mesélt körém, nagyszülőket, unokatestvéreket, apát. Mindannyiukat felismertem volna, ha szembejönnek velem az utcán vagy betoppannak. Soha nem jött senki.”

Száll a füst. Száll a por és a hamu. A felhőből kibontakozik egy alak, és nyomban beszélni kezd. Egymásba érnek a történetek a moszkvai nagyhercegeket szédítő világszép nagynéniről, egy prolicsaládról, egy értelmetlen brazíliai utazásról és egy még értelmetlenebb hazatérésről. Egy régen elmúlt család tagjairól, egy kispesti házról, egy kalapszalonról, az ítélőképesség hiányáról és persze a deportálásról. A mesélő a konyhában ülve varr, szavai nem kímélnek senkit és semmit, csúfondárosan mutogatnak a szerelemre minden áron, a magányra, a dacosan egyedül vállalt gyerekre, a benne újraéledő álmokra és az önáltatásra. Mondja, egyre csak mondja. Mi hallgatjuk. Temetünk. Sírunk. Röhögünk.

Laura Barnett: Variációk egy párra (Park Könyvkiadó)

„Varázslatos regény a véletlenről és a változásról.” (Jessie Burton, A babaház úrnőjének szerzője)

Eva és Jim 19 évesek, a cambridge-i egyetemre járnak, amikor 1958-ban útjaik keresztezik egymást. Jim sétál. Eva biciklizik. És kis híján összeütköznek. Ami ezután történik, meghatározza a jövőjüket. Életútjuk három különböző variációját kísérhetjük végig egészen napjainkig, együtt és külön, ahogyan szerelmük története más-más fordulatot vesz. A Variációk egy párra nagyszerű regény arról, hogy döntéseink függvényében hányféle irányt vehet az életünk.

Donnie Eichar: Halálhegy – A Gyatlov-csoport tragédiájának igaz története (Park Könyvkiadó)

„Lebilincselő könyv, legalább olyan drámai, mint Jon Krakauer ég és jég című műve.” (Booklist)

1959 februárjában az oroszországi Urál-hegységben, a Halálhegy néven ismert magaslaton rejtélyes körülmények között életét vesztette egy kilenc tapasztalt túrázóból álló csoport. A baleset titokzatos, baljós körülményei évtizedek múltán is találgatásokra adtak okot annak kapcsán, hogy mi történt valójában.

Ez a lebilincselő dokumentumregény a túrázók eddig senki más előtt fel nem fedett saját naplói és fényképei (a könyvben számos naplórészlet fordítása, illetve fotó másolata látható), valamint ritkán előkerülő kormányzati iratok és több tucatnyi interjú segítségével ered a rejtély nyomába. Donnie Eichar maga is végigjárta a néhai túrázók végzetes útját az orosz télben.

A szovjet éra ifjú túrázóinak lenyűgöző portréját megrajzoló könyv szerzője ügyesen szövi egybe az ő történetüket, a nyomozók erőfeszítéseit és a saját jelenkori vizsgálódását. Mindezeknek köszönhetően most először fény derül rá, hogy mi is történt valójában a Halálhegyen azon az ominózus éjszakán.

Helikon Kiadó:

Charles Bukowski: Egy vén kujon további feljegyzései (Helikon Kiadó)

A Vén kujon visszatért! Ugyanolyan slamposan, piásan, szabadszájúan – és ugyanolyan bölcsen és szórakoztatóan, mint a Magyarországon először 1994-ben megjelent, majd 2014-ben újra kiadott, kultkönyvvé vált Egy vén kujon jegyzeteiben. Az Egy vén kujon további feljegyzései ennek a folytatása; az önéletrajzi írások egy újságban jelentek meg húsz éven át, és a további feljegyzéseknek köszönhetően további, magyarul eddig meg nem jelent fejezeteket, jeleneteket és történéseket ismerhetünk meg a XX. század egyik legegyénibb írójának életéből, valamint szűkebb és tágabb életteréből. A könyvet Pritz Péter fordította.

Rudyard Kipling: A dzsungel könyve (Helikon Kiadó)

Kipling klasszikusát Greskovits Endre fordította újra, a verseket pedig Horváth Viktor. A dzsungel könyve új fordítása több szempontból is izgalmas vállalkozás. Egyrészt az első megjelenés óta eltelt több mint száz esztendő Kipling-kutatásait figyelembe véve sorakoznak benne a jól ismert novellák, másrészt szakértőnk segítségével igyekeztünk az eredeti kiejtést legjobban megközelítő változatban megadni a szereplők nevét. A korábban előforduló félreértéseket is javítottuk – köszönhetően az azóta felgyűlt jegyzetanyagnak.

A kötetet Szabó Levente tervezte és illusztrálta.

Lackfi János: Egy a ráadás (Helikon Kiadó)

Létezik-e olyan ország, ahol kolbászból van a kolbász? Amit bárki megengedhet magának? Ami még a csapból is folyik? Ami ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni? Ahol mindaz, amit mondok, nem használható fel ellenem? Lackfi János újabb csavaros történetei ismét a magyarok földjére visznek minket.

Hankiss Elemér: Proletár reneszánsz (Helikon Kiadó)

Ma már aligha lehet kétséges, hogy ez emberi világ gyökeres változáson megy át napjainkban. Egyre többen beszélnek „korszakváltásról”, és egymás után születnek a művek s elméletek, amelyek próbálják meghatározni és értelmezni e változás mibenlétét, irányát, lényegét. Hankiss Elemér életműsorozatának következő kötete a 83. Ünnepi Könyvhétre jelenik meg.

Weöres Sándor: Rapszódia a kivívott szabadságról (Helikon Kiadó)

Weöres Sándor, az ünnepi könyvhétre megjelenő füveskönyvébe hazafias verseit gyűjtöttük össze. A kötetet Orosz István tervezte és illusztrálta.

Márai Sándor: A teljes napló 1974-79 (Helikon Kiadó)

Márai Sándor teljes napló kiadásának következő kötete.

Kós Károly: Kalotaszeg (Helikon Kiadó)

Erdély furcsa zuga Európának; meglehetősen eldugott, nehezen hozzáférhető hely. A régi vándorló népek által könnyen barangolható, nyitott alföldektől zordon hegyfalakkal elválasztott és körülvett magas fekvésű katlan. Kós Károly művelődéstörténeti munkája teljesen egyéni bemutatás: történelemkönyv, nép- és földrajz, politika- és helytörténet. És egy kicsit magántörténelem is. Illusztrált magántörténelem.

Tamási Áron: Eszmélj, Ábel! (Helikon Kiadó)

Egy író életművének alapos gondozását, a filológiai-irodalomtörténeti koronát a kritikai kiadás jelenti. A jelen antológia az ismeretlenből válogat, vagyis első utánközlésekről (cikkek, tárcák, jelenetek, beszédek, feljegyzések) van szó, de nem maradtak ki Tamási nyilatkozatai, interjúi, korai írásai sem. Lezárásként a Függelék az íróra emlékezők írásaiból, nyilatkozataiból mutat egy csokorra valót. Az Eszmélj, Ábel! különleges Tamási-portré, ami az ismert életművet színesíti.

Lengyel László: Halott ország (Helikon Kiadó)

Mi, miért történt velünk, magyarokkal, Európa peremén? Mi lesz Európával? Miért hittem 2006–7-ben, hogy a halál kilovagolt Magyarországról? Mikor és hogyan tért vissza észrevétlen? Vagy talán el se ment? Hogyan fejlődhetett ki az erőszak és harag, gyűlölködés és sérelem pretoriánus rendszere? – Lengyel László, az egyik legjelentősebb magyar közíró ismét Magyarország sorskérdéseit feszegeti.

Gróf Apponyi Albert: Emlékirataim (Helikon Kiadó)

A magyar emlékirat-irodalom remekműve először lát napvilágot teljes egészében. Benne megfejtésre kerül a megfejthetetlennek ítélt korszak rejtélye, a többnemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia sokarcúsága, melynek bukásával valami végérvényesen véget ért Közép-Európában

Kolibri Kiadó:

Dunajcsik Mátyás: A szemüveges szirén (Kolibri Kiadó)

Gilicze Gergő rajzaival

Atlanta egy apró, világvégi sziget világítótornyában él. Mikor nem Kamillával, a falubéli tanítónővel beszélget rádión vagy az apja jazz-lemezeit hallgatja, általában a tenger végtelen horizontját kémleli. Egy napon azonban különös vendég érkezik Szelesszirtre, aki olyan kalandba keveri Atlantát, amit még a kislány híres tengerész ősei is megirigyelnének…

Dunajcsik Mátyás ifjúsági regényének hősei titokzatos madarak, világjáró kísértetek és szerelmes bálnavadászok. A szemüveges szirént a szerző Izlandon töltött évei ihlették.

Bosnyák Viktória: Elképesztő (Kolibri Kiadó)

Jóhegyi Laci, Dóri és Sári – a népszerű Tündérboszorkány-trilógia szereplői – rejtélyes meghívást kapnak egy ismeretlen suli gólyatáborába. Vajon melyik középiskola várja őket? A paradicsomi környezetben egy szabályt be kell tartaniuk: tilos az internet és a mobil használata. De miért?

Izgalmas nyár vár Lacira, Dórira és Sárira! Luxuskörülmények között strandolhatnak, menő terepjáróval és hőlégballonon utazhatnak. Ráadásául meglepő felfedezésre jutnak az unalmasnak hitt, régi olajfestményekről is. Elcsattan egy pofon meg egy csók. A megszámlálhatatlan kaland közepette pedig felbukkan a híres Klott Gatya is…

Parádi Orsolya: Pandala az Állatkertben (Kolibri Kiadó)

Mesés állatkerti kalauz a sikerlistás Pandala-szigetek alkotójától

Több, mint 40 részletgazdag színező, 60 állati jó érdekesség a 150 éves Budapesti Állatkertről és lakóiról, 10 remek kézműves ötlet

Pötty, a pandalakölyök egy reggel eltűnik a Pandala-szigetekről. Mentőcsapat indul utána, és a nyomok egészen a Budapesti Állatkertig vezetik őket. Itt találkoznak Ashával, a kiselefánttal, aki segít nekik, hogy mielőbb megleljék az elveszett pandalakölyköt. Miközben Pötty nyomát követik, kaland kalandot követ, így sorra megismerkednek a Budapesti Állatkert legendás lakóival.

Lakatos István: A mosómedve, aki ki akarta mosni a világotEmma és Tesla 2. (Kolibri Kiadó)

Lakatos István őrült képregényes történetének, az Emma és Tesla-sorozatnak a második része. Tesla-klónok, veszélyes mosómedvék, szörnyű titkok és rengeteg fennforgás…

Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár (Bookline Könyvek)

A Nagyvárosi természetbúvárból mindent megtudhatsz a városokban élő, rejtőző, vadászó állatokról! És most itt a várva várt, továbbírt, javított, és látványosan új formában megjelenő kiadás.

A Libri Kiadói Csoport könyvheti eseményei:

  1. 08. SZERDA

18:00 Az élővé vált múltForgách Andrással Valuska László beszélget a Margó Fesztiválon (Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem)

22:00 SzóceánDunajcsik Mátyás izlandi verstripje a Margó Fesztiválon (Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös Szalon). Közreműködik: DJ Panda, Jánosházi Péter és Korai Zsolt.

  1. 09. CSÜTÖRTÖK

21:00 Hazai Attila Irodalmi Díj 2016: Bartók Imrea díjról és Láttam a ködnek országát című új regényéről Németh Gábor beszélget a szerzővel a Margó Fesztiválon (Premier Kultcafé, Nagyterem)

  1. 10. PÉNTEK

16:00 Tabukibeszélő ifjúsági irodalom – kerekasztal-beszélgetés a Móra (Dóka Péter), a Scolar (Illés Andrea), a Kolibri (Balázs Eszter Anna), a Manó (Csapody Kinga), a Ciceró (Till Katalin) és a Tilos az Á Könyvek (Péczely Dóra) kiadóinak vezetőivel a Margó Fesztiválon (Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem). Moderátor: Ruff Orsolya

17:00 Csányi Vilmos és a szuperintelligencia – a szerzővel Ő ott bent című új regényéről Váncsa István beszélget a Margó Fesztiválon (Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem). Közreműködik: Kocsis Gergely, a Katona József Színház színésze.

17:00   Katarina Durica és Galgóczi Dóra dedikál a Libri Kiadó standjánál

17:00 Winkler Róbert dedikál a Bookline standon

18:00 Tíz igaz történet 2. – a Libri Kiadó és az Amnesty International Magyarország novelláskötetének bemutatója a Margó Fesztiválon (Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös Szalon). Közreműködik: Kiss Noémi, Szécsi Noémi, Péterfy Gergely, Tompa Andrea, Mán-Várhegyi Réka, Papp Sándor Zsigmond, Térey János. Moderátor: Jeney Orsolya, az Amnesty International Magyarország igazgatója

18:00 Böjte Csaba dedikál a Helikon Kiadó standjánál

19:00 Őszi hadjárat: Térey János verses est – összegyűjtött verseinek megjelenése alkalmából a költővel Karafiáth Orsolya beszélget a Margó Fesztiválon (Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem).

22:00 Éjszaka a múzeumban: A gyilkos ház – Közreműködik: Bajtai András, Dragomán György, Moskát Anita, Nemes Z. Márió, Sepsi László és a Terminal Workhouse. Margó Fesztivál (Petőfi Irodalmi Múzeum, árkád)

  1. 11. SZOMBAT

11:00 Dolák-Saly Róbert és Oravecz Nóra dedikál a Libri Kiadó standjánál

14:00 Csányi Vilmos dedikál a Libri Kiadó standjánál

14:00 Lackfi János dedikál a Helikon Kiadó standjánál

14:30 Ménes Attila dedikál a Jelenkor Kiadó standjánál

15:00 Szabó Márton István dedikál a Jelenkor Kiadó standjánál

15:00 Vathy Zsuzsa dedikál a Helikon Kiadó standjánál

15:00 Dés Mihály dedikál a Kolibri Kiadó standjánál

15:30 Szabó Róbert Csaba dedikál a Jelenkor Kiadó standjánál

15:30 Bosnyák Viktória, Varga Bálint és Bernát Barbara dedikál a Kolibri Kiadó standjánál

16:00 Fábián Janka dedikál a Libri Kiadó standjánál

16:00 Bartók Imre dedikál a Jelenkor Kiadó standjánál

16:00 Sándor Erzsi dedikál a Park Könyvkiadó standjánál

16:00 Rutkai Bori Banda: Pizsamátor – koncert a Vörösmarty téri színpadon

16:00 Az üveghegyen túl, a 16+-on innen – avagy milyen egy igazi, vagány 21. századi ifjúsági regény? Beszélgetés a Margó Fesztiválon (Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös Szalon)

Erre a kérdésre keressük a választ Bosnyák Viktóriával, a népszerű Tündérboszorkány-trilógia és az Elképesztő! szerzőjével, valamint Varga Bálinttal, a Váltságdíj nélkül és az Amit végleg kitörölnél írójával. A szerzőket a Kolibri Kiadó főszerkesztője, Balázs Eszter Anna kérdezi. Közreműködik: Szatory Dávid.

16:30 Bánki Éva dedikál a Jelenkor Kiadó standjánál

16:30 Barabási Albert-László dedikál a Libri Kiadó standjánál

17:00 Rutkai Bori és a Rutkai Bori Banda dedikál a Kolibri Kiadó standjánál

17:00 Forgách András dedikál a Jelenkor Kiadó standjánál

17:00 Huszti Péter dedikál a Helikon Kiadó standjánál

17:30 Sepsi László dedikál a Libri Kiadó standjánál

17:30 Varró Dániel dedikál a Jelenkor Kiadó standjánál

17:30 Dunajcsik Mátyás és Gilicze Gergő dedikál a Kolibri Kiadó standjánál

18:00 Lakatos Levente dedikál a Libri Kiadó standjánál

18:00 Lakatos István dedikál a Kolibri Kiadó standjánál

18:00 Térey János dedikál a Jelenkor Kiadó standjánál

  1. 12. VASÁRNAP

11:00 Kolibri Matiné …és a mesés történetek életre kelnek – a Kolibri Kiadó könyvheti újdonságainak bemutatója a Katona József Színház előcsarnokában. Közreműködők: Lakatos István (A mosómedve, aki ki akarta mosni a világot), Bosnyák Viktória (Elképesztő!), Parádi Orsolya (Pandala az állatkertben), Dunajcsik Mátyás (A szemüveges szirén), Tapodi Rika (Michael Ende: Gombos Jim és a Rettegett 13 fordítója)

11:00 Gárdos Péter dedikál a Libri Kiadó standjánál

15:00 Ördög Nóra dedikál a Libri Kiadó standjánál

15:30 Lengyel László dedikál a Helikon Kiadó standjánál

16:00 Lackfi János: Egy a ráadás – könyvbemutató a Margó Fesztiválon (Petőfi Irodalmi Múzeum, udvar). Közreműködik: Dresch Mihály (szaxofon) és Lukács Miklós (cimbalom)

17:00 Ugron Zsolna dedikál a Libri Kiadó standjánál

17:30 Gróh Ilona és Gáll Viktória Emese; Szalma Edit és Szert-Szabó Dorottya dedikál a Kolibri Kiadó standjánál

A Helikon Kiadót a Vörösmarty téren az 1-es, a Libri Kiadót a 2-es, a Park Könyvkiadót a 3-as, a Jelenkor Kiadót az 54-es, a Kolibri Kiadót a 111-es, a Bookline Könyveket a 129-es, a Libri Könyvkereskedelmi Kft.-t a 130-131-es standon találják.

Kattints ide a hozzászóláshoz

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

I accept the Privacy Policy

Népszerűek

To Top