+ Film

Szakképzett színház- és filmkritikus lehetsz az egyetemen

A Károli Gáspár Református Egyetem 2016 szeptemberétől filmkritikusok és színházkritikusokat képez. Július közepéig lehet jelentkezni.

A Károli Gáspár Református Egyetem 2016 szeptemberétől filmkritikusok és színházkritikusokat képez. Július közepéig lehet jelentkezni.

A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:

 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú továbbképzési szak
 1. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: színház- és filmművészeti szakíró, kritikus
 1. A szakirányú továbbképzés képzési területe: művészetközvetítés képzési terület
 1. A felvétel feltétele:

Társadalomtudomány, bölcsészettudomány, művészetközvetítés, művészet képzési területen legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél.

A jelentkezés után felvételi eljárásra kerül sor az alábbi feltételek szerint:

meghatározott terjedelemben az előre megadott színházi és filmprodukciókról kritika írása, majd személyes beszélgetést követően a kritika megvédése.

 1. A képzési idő: 4 félév
 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Elsajátítandó kompetenciák:

A szakot elvégző hallgatók ismerik az ágazat vagy tevékenység működési mechanizmusait, folyamatait, értékelési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen kiemelkedően színvonalas szakmai munka végzésére, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására. Rendelkeznek megfelelő emberi és szociális készségekkel, amelyek lehetővé teszik másokkal való szakmai együttműködésre.

A szakon végzettek képesek:

 • argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek írásban és élőszóban vázlatos vagy részletes bemutatására;
 • több műfajban írásos és szóbeli prezentációra;
 • a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra;
 • a műalkotás-elemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására.

Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:

 • a dráma-, a színház- és a filmtörténetre vonatkozó ismeretek;
 • speciális elemzési eljárások ismerete;
 • az alkotói folyamatokra vonatkozó ismeretek;
 • a szakírás metodológiai és retorikai ismeretei;
 • gyakorlati ismeretek.

Személyes adottságok és készségek:

 • szakmai készségfejlesztés;
 • kommunikáció, nyitottság a különféle típusú formák iránt;
 • team-munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése;
 • önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, hiszen az egyetemeken kevés a filmes és színházi szakírásra szakosodott képzés, a színház- és filmművészeti szakírás pedig nem csupán speciális képzést nyújt, de oktatói szakembergárdája is a legelismertebb szakírók közül kerül ki.

Napilapok, folyóiratok, szakmai kiadványokban publikált kritikák, esszék, tanulmányok megjelenésén kívül a szakírók részt vehetnek különféle konferenciákon vagy művészeti képzésekben, így meghatározó személyiségei vagy akár kezdeményezői is lehetnek az általuk képviselt művészeti közegnek.

A szakterület egészére kiterjedő rálátásuk folytán tevékenységük átfogó tendenciák kifejtésére éppen úgy irányulhat, mint napi kritikák megírásán keresztül a kulturális közeg igényszintjének és ízlésvilágának kialakítására és fenntartására.

 1. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Alapismeretek: 26 kredit

Elméleti szakismeretek: 30 kredit

Gyakorlati ismeretek: 44 kredit

Szakmai gyakorlatok (terepgyakorlat): 10 kredit

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A képzéssel kapcsolatos további kérdéseikkel Boldog Dalma kolléganőhöz fordulhatnak, elérhetőségei: email: boldog.dalma@kre.hu; telefon: +36-30-2277-697.

Jelentkezési határidő (postabélyegző dátuma): 2016. június 17. péntek

Szóbeli felvételi: 2016. június 27. hétfő 15.30 óra

Jelentkezési lap: doc

Kattints ide a hozzászóláshoz

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

I accept the Privacy Policy

Népszerűek

To Top