+ Történelem

Horthy Miklós unokája beszédet mondott Kaposváron

horthy miklós

Történelmi lövészárkok által elválasztva élünk (…), ez a megosztottság áthatja a mindennapjainkat, a magyarországi politikai folyamatokat, és akadályozza, hogy bármit közösen tegyünk a jobb jövőért – mondta Horthy Miklós unokája, ifj. Horthy István

A két világháború közötti magyar kultúráról és társadalomról tartottak konferenciát szombaton Kaposváron a Horthy Miklós Alapítvány szervezésében.

Először Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, az esemény fővédnöke a mintegy 300 résztvevő előtt mondott beszédében a két világháború közötti időszakról szólva kiemelte:

Egyre inkább tisztul az a korszak. Horthy Miklós kormányzó szerepét elemezve pedig szembe kell nézni a tényekkel. Aki úgy mond ítéletet cselekvő, döntéshozó történelmi személyiségekről, hogy figyelmen kívül hagyja a körülményeket, annak reménye sem lehet arra, hogy reális vagy legalább méltányos ítéletet alkosson.

A politikus hosszúra nyújtott Horthy-ellenes kampányról beszélt, amelynek véleménye szerint “karmesterei” is vannak. Ők rendre tudatosan torzítják a történelmi tényeket, és ugyanilyen tudatossággal igyekeznek sárba döngölni azokat a történelmi személyiségeket, akik alkottak valamit a maguk korában, és akiket ők diktátornak bélyegeznek, anélkül, hogy mérlegelnék a lehetőségeket és korlátokat, amelyek között politikai, kormányzati döntéseket kellett hozni.

horthy miklós

A Horthy-kastély. Forrás: horthytura.hu

Horthy Miklós kormányzóként vállalta a rendteremtő szerepét és felelősségét, neki köszönhetően – politikusok, civil és egyházi közösségek segítségével – sikerült új életre kelteni a megcsonkított Magyarországot. (Vö. György Péter állításával: Tudatosítani kell magunkban: elfogadhatatlan, ha egy hatalom a rendfenntartás ürügyén emberáldozatokat szed.)

Lehet támadni Horthyt a németekkel való szövetségért, de ugyan milyen eszközökkel védekezhetett volna a megcsonkított, katonailag is megbénított kis Magyarország a német hadigépezettel szemben?

A történészek dolga és felelőssége, hogy tisztázzák:

a Horthyról alkotott, évtizedeken át torzított képet. A politikusok, közéleti emberek dolga is megbecsülni és vállalni – mindenféle támadása ellenére – a Horthy-korszakból és a kormányzó államférfiúi tulajdonságaiból mindazt, ami józan ésszel és méltányossággal vállalható.

A rendezvény díszvendége, ifj. Horthy István, a néhai kormányzó, Horthy Miklós unokája köszöntőjében felidézte, hogy négy és fél évtized külföldi tartózkodás után 1989-ben jött először haza Magyarországra, majd 1993-ben kísérte haza nagyszülei hamvait Kenderesre, végső nyughelyükre.

Elmondása szerint ekkor tapasztalta, hogy Magyarországon

történelmi lövészárkok által elválasztva élünk (…), ez a megosztottság áthatja a mindennapjainkat, a magyarországi politikai folyamatokat, és akadályozza, hogy bármit közösen tegyünk a jobb jövőért.

Ezek a konfliktusok, bár látszólag ideológiák mentén zajlanak, érzése szerint valójában traumák, amelyeket sok-sok generáción átörökített családi történetek tartanak életben. Amikor ezek az értelmezések ideológiai köntöst öltenek, az egymással való párbeszéd még nehezebbé válik – mondta ifj. Horthy István.

Sajnos vannak olyanok is, akik politikai előny szempontjából az ilyen konfliktusokat inkább táplálni, mint megoldani igyekeznek. A konfliktusokat táplálni veszélyes üzem.

Azokban a társadalmakban, ahol a történelmi traumák mély megosztottsághoz vezettek, és ezeket nem oldották fel egy generáció élete során, ott a következő nemzedékek – örökségként – újabb és újabb erőszakhullámoktól szenvednek.

Az első lépés az ilyen konfliktus feloldására a történelemtudás, az, hogy mindenki tudja, hogy valójában mi történt. Hasznos a vita is, de csak abban az esetben, ha egymást meghallgatják a felek. A mostani konferencia is egy lépéssel közelebb visz a társadalmi lövészárkok felszámolása felé.

Az esemény résztvevői a tanácskozás előtt ünnepi szentmisén vettek részt, majd megkoszorúzták a vitézi emléktáblát.

Az egész napos konferencián három szekcióban a korszak meghatározó, sorsfordító eseményeiről, kultúrpolitikájáról, Horthy István és Horthy Istvánné munkásságáról történészek tartanak előadást.

A rendezvényt este a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Kié ez az ország? című előadása zárja a Szivárvány Kultúrpalotában.

 

60 hozzászólás

60 Comments

 1. Böszörményi István szerint:

  Mikor először megláttam a címet megrémültem magamtól: Kapásból elátkoznék valakit a nagyapja miatt. Mi van, ha normális ember, és nem tehet arról, hogy annak a senkiházi Horthynak az unokája. De a társaság eloszlatta kételyeimet. Aki ma Lezsákkal együtt mutatkozik az bizony, horthysta tetű, még akkor is, ha az egykori kormányzó unokája!

 2. göre gábor bíró úr! szerint:

  Horthy hőstette, ostobáknak!

  1919-ben Horthy Miklós ugyancsak nyugati, elsősorban francia támogatással szerezte hatalmát. Horthy az országra törő antant oldalán a hont védelmező fehér tisztek vezette vörös hadsereg ellen gerilláskodott, majd hatalomra jutását követően annak legendás főparancsnokát Stromfeld Aurélt börtönbe vettette. Stromfeld Aurél nemcsak parancsnok, de a magyar nép zászlóvivője is volt, kinek sikeres hadjáratait a nyugat csak hazugsággal (Clemenceau jegyzék) és persze a magyar politikai vezetés ostobaságát kihasználva tudta megtörni.
  Valóban a Tanácskormány újra tudja mozgósítani a tömegeket a haza védelmére és katonai sikereket ér el! De ha a munkások a parasztok megvédik az ország integritását, akkor továbbra is övék kell maradjon a hatalom, mert a katonai siker legitimálja őket az ország további vezetésére is! Tehát a magyar uralkodó osztály inkább lesz a honvédő háború árulója (Julier Ferenc, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál grófok) mint saját osztályérdekeinek ellensége.
  ..A haditervet Gömbös Gyula „megbízható elvtárs” vitte ár a románoknak!. A történelem ítélkezni fog: Horthy Miklós, Bethlen István és Teleki Pál grófok, Julier Ferenc és társai méltó utódai a negyvennyolcas muszkavezető mágnásoknak. Nemeskürthy István Édes Erdély 116. o.
  (Horthy) A császár inasa odaadja az ország kétharmadát, hogy Ő kormányzó lehessen, és a proletárdiktatúrát okolja a maga árulásáért. Végül a maga patkánybőrének mentése érdekében Szálasinak is hajlandó a hatalmat át¬adni! (legvégül dísztemetést ád néki a hálás MDF-es utókor)
  „A Horthyék abszolutizmusa a régi ragadozó magyar feudalizmus,
  Klerikalizmus, és úri analfabetizmus számára, valamint a nagy zsidó uzsora számára az optimum állapotot jelenti. Nekik a mai rend tényleg a legjobb millő. A Horthy-uralom ugyan
  Még, teljesebben tönkreteszi a szabadságjogokat, amint ezt a Bach korszak tette volt, ámde ez a jogfosztás csaknem kizárólag a dolgozó népelemek, a proletariátus, a föld nélküli és kisbirtokos parasztság és a produktív intelligencia ellen irányul. Ellenben a Gömbös féle gépezet a legkitűnőbb eszköz oly mérvű munkanélküli jövedelem kisajtolására, aminőhöz foghatót még a magyar történelem sem látott. 1 Innen van, hogy a régi privilegizált elemek, legalábbis a tudat alatt, igen jól érzik magukat Horthy-Magyarországban, mert
  többé-kevésbé világosan érzik, hogy ez az egyetlen lehető módszer
  latifundiumaik, vármegyéjük és uzsorabankjaik fenntartására” Jászi Oszkár!

  • Levaia szerint:

   Kedves Ismeretlen Göre úrnak szóló hozzászólás írója!

   Mintha egy rendszerváltás előtti tankönyvet olvasnék, olyan hozzászólása.
   A Tanácsköztársaságnak nem volt szüksége árulóra hogy elbukjon, ugyanis nem volt az a stabil kormányzat, amilyennek a kommunista történetírás beállította. Amellett hogy relatíve sikerrel vette fel a harcot a cseh és román támadókkal szemben, belpolitikája miatt számos belső lázadással kellett megküzdenie, amiről nem, vagy alig szóltak a tankönyvek. Az ország belsejéből érkező hírek, a Felvidék kiürítése épp elég demoralizáló hatással bírt hogy a hadsereg morálját a mélybe taszítsa.
   Emellett a románok elleni támadás csak Tokajnál illetve a szolnoki hídfőből volt reális, a román hadsereg nagyobb tartalékokkal rendelkezett ekkor mint a magyar, emellett morálja is magas volt, tekintettel az elért sikerekre – vagyis, jóformán ütközet nélkül bent jártak az ország közepén. A román morális, minőségi, mennyiségi fölény egyenes úton vonta maga után a Vörös Hadsereg támadásának összeomlását.
   Jászi polgári radikálisként szemben állt nem csak Horthyval, hanem a kommunizmussal is – nem véletlen hogy 1919-ben bekövetkezett emigrációja után soha nem tért haza – s ha a Horthy – korszakot belőle akarnánk megítélni, az olyan lenne, mintha Justinianus császárról és feleségéről kizárólag Prokopiosz műveinek felhasználásával írnánk személyiségrajzot. Tehát Jászi nem objektív a kérdésben, ráadásul ott sem volt.
   Szabadságjogok tekintetében a Horthy – rendszer visszalépést jelentett a monarchiabeli időkhöz képest, de messze nem volt abszolutisztikus rendszer. Főleg ha összehasonlítjuk az utána következő Szálasi, majd Rákosi – Kádár diktatúrával.
   Ugyanakkor ifj. Horthynak teljesen igaza van abban, miszerint társadalmi lövészárkokban élünk, melyek mélyebb traumákból táplálkoznak. A 20. század tele van ilyen traumákkal, feldolgozatlan élményekkel, családi történetekkel. Amíg ezeket nem tisztázzuk s érzelmi úton közelítünk feléjük az értelmi / elemző út helyett, amíg a megbocsátás ideje nem jön el, ezek a lövészárkok ugyanúgy meglesznek.

 3. tamásjózsef szerint:

  Magyarország az egyetlen hely a világon, ahol 44 március 19-ig, minden üldözött védelmet kaphatott, Horthy Kormányzó, a Magyar Királyság alatt. Lásd, Werfel, a helyreállított kereszt igaz története, ford. Tandori Dezső

  • Fispán Géza szerint:

   AZUTÁN AZ IDE MENEKÜLTEKET ELEGÁNSAN ÁTADTÁK A HÓHÉRAIKNAK, EGY LAZA KÉRÉSRE…A MAGYAR CSENDŐRSÉG TAGJAI VERTÉK BE PUSKATUSSAL AZT 437 000 VIDÉKI MAGYAR ZSIDÓT 3 A VISSZACSATOLT TERÜLETEKEN AZ LESŐ INTÉZKEDÉS IS A ZSIDÓK ÖSSZESZEDÉSE VOLT…ÉS EHHEZ JÖTT MÉG EGY MÁSIK FÉL MILLIÓ, A DONHOZ KIKÜLDÖTT ÉS OTT PUSZTULT 200 000 MAGYAR HONVÉD VALAMINT A MAGYARORSZÁGON FOLYÓ HADMŰVELETEK CIVIL ÁLDOZATAI…NEM KELL SOKAT SZÁMOLNI, ÉS KIJÖN AZ 1 000 000 ÁLDOZAT BŐVEN..AZ ORSZÁG KIRABLÁSA, A HÍDJAINK FELROBBANTÁSA, MÁR CSAK HAB A TORTÁN…ÉS AKKOR A SZÍNRELÉPÉSEKOR VÉGREHAJTOTT GYILKOSSÁGOKRÓL A FEHÉR TERRORRÓL MÉG NEM IS.

   • tamásjózsef szerint:

    Olvasni jól. Ilyen laza kérésre, lásd a cseheket, a slovákokat, elöbb igazán laza kérésre, sőt követelésre! az osztrákokat, lásd a vichy közjátékot, lásd a 45 utáni mosakodó s vádoló norvég, francia, olasz stb, közvéleményt, irodalmat s történetet, a quesliingek, Petain marsalok sorát kissé elébb került sor. Gyarmati Fanni Naplójában döbben erre rá. S ha nem hozza meg a Magyar Királyság az azóta milliószor a fejére olvasott törvényeit, ide is kissé elébb jönnek be- laza kérés ide, vagy oda. A számokkal is hadi lábon áll, a beíró, s ismétli azt a hazugságáradatot, melynek a töredéke sem igaz. Lásd. P.V. adatait, a valós amerikai statisztikákat még 45-ben. Utólag fedezték fel, hogy át kell írniuk ahhoz a történetet s a valóságot, hogy a marxisták szenvedései kidomborodjanak s egyedülivé válhassanak-persze csak a marxisták szemébe. azonnal látni, magyar vagy marxista a hozzászóló. szemlélete, s ahogyan idézi a történetet, az adatokat, melyeknek köze sincsen a valósághoz megmutatja ezt. érdekes lenne tudni, hogy Hegedós Géza Európa közepén, vagy Fanni Naplója, vagy akár Boldizsár Iván emlékezése…vagy Eürsi István sem győzi meg, a valllásos révületéből felébresztié-e valaha, a marxistát, az olvasás maga, az Igazság,m int átélt élmény s valóság….

    • tamásjózsef szerint:

     A valóságról. Bajcsy lista alapján dolgoztak anémetek, kitől, kiktól is kapták ezeket a listákat? kérdezzük talán meg, aczélt-boldizsárivánt, vagy ortutaygyula urakat. Ők csak tudják, úgy jártak ki- s be Horthy titkosszolgálatának kémelhárítására, mint a nyulacska odúiba. Bajcsy a feleségét a kádba parancsolta, majd telefonálni kezdett, s menteni igyekezett társait. Majd lövések, Bajcsy higgadt hangja, haslövés, válllövés. Ezeket kapta ugyanis, majd elhurcolták a németek. Szemerkélt az eső, a mozikban még ment L. Howard filmje a németek elleni propagandafilm. Magyarországot megszállták a n émetek, 44 március 19-én. Mindenki tudja, mi történt, hogyan adta el, a bjudapesti föxrabxby sajátjait Eichmannéknak, s hogyan mentette meg a Kormányzó menye, a vagonok leállításával késöbb azokat.. Lásd mi történt a Donnál a Kormányzó hős fiával 42 augusztus 20!!! a Szentjobb körmenet. Lásd Kállay Miklóst, magát az öreg Kormányzót.. Lásd,, később hogyxan csavarták szönyegbe, a kisebb gyermeket, s kezdték zsarolni H. Miklóst, akit majd pizsamájában, hajnalban hurcolnak el a Várból, s kerülnek oda, ahonnan megpróbálták menteni, saját budapesti honfitársaikat.. A Magyar Királyság élet-halálharxát vivta ekkor, s valóban, elvesztette a háborút. Elöbb német,majd orosz szállta meg hazánkat. Addig volt szerencsénk, amig örök bari jó haverok voltak stálinjóska s a német. Ha azok is maradnak, akkor mi történik itt, a hazai marxistákkal?? Jellegzetes a marxista emlékezése ugyanarra a traumára. A magyarok másként látják ugyanazt, valamiért..

 4. tamásjózsef szerint:

  További tények, adatok. A vonakodó csatlós, amerikai nagykövet, gyáros 33 és 41 között. A Kormányzó menye, utolsó üzenete, Márai Sándor, asylum írása, valamint Gyarmati Fanni naplója. Nemeskürty 89 utáni írásai, az Édes Erdély, még az együttműködése, odaállása alatt íródott(1984), a marxistáktól ezt felhozni, enyhén szólva, kétes erkölcsű. A búcsúpillantás vagy a befejezett múlt már hitelesebb… Szolzsenyicin Együtt kötetei, a vörös k erék, a Lenin Zürichben, valamint a pokol tornáca már többet mond a marxizmusról, s a marxisták 1984 orwelli módszereiről.

 5. tamásjózsef szerint:

  A valóság az, hogy Portugáliában élve, a hálás megmentettek anyagilag is támogatták a Horthy családot, ez nem véletlen, pontosan jobboldali vád, hogy Horthy őket védte. A valóság az, hogy őket is védte, s hőssé vált elsőszülött fia bizonyítja, erkölcsi lényként a bolsevizmus elleni harcot annyira komolyan gondolta, hogy a fiát a biztos veszélybe küldte, a frontra. Tehát nem csak a szája járt, a mostani bírálói nem érnek fel hozzá. Persze, hogy nem volt ártatlan, vagy hibátlan, lásd Tabán, vagy egy profibb sakkjátszma a kiugrás körül. Azonban, az vesse rá az első követ, aki jobban csinálta volna, ott s akkor.. Az utolsó magyar államférfi volt, azóta csak kollaboránsok követték, a mai napig, hazaárulxók.

 6. tamásjózsef szerint:

  Amikor pizsamában hurcolták el a Várból, Tost Gyula önygyilkos lett, mert nem tudta megvédeni. Ugyanoda vitték, ahová Németország többi ellenségét, a maguk szempontjából logikusan jártak el, akkori megszállóink..Bajcsy, Jávor, Fedák Sári gyémánt ragyogású példái, jól mutatják, mennyien s hogyan próbálták menteni azokat, akiknek mai ivadékai csak szapulni tudják azt a kort, azt az egyetlen népet, a magyart, melynek életüket köszönhetik. Montgomery ezt pontosan látja, maguk miért nem? Miért ennyire magyarellenes, a hazai baloldal, kádárista marxisták országlakossága, a mai társadalom zöme?

 7. tamásjózsef szerint:

  P. V. helyesen írja a nünberxgi per után, azzal okkal s joggal vitatkozva. Az a hazugság-áradat, amivel minden adatot utólag átírtak, Orwell plasztikusan jellemzett módszerével, azt érte el, hogy maguk a marxisták ivadékai már készpénznek véve ezen adatokat, teljes hazugságban fogják leélni életüket, s elvetik magját a marxizmus elleni újabb reakcióknak. Ez, grammra be iskövetkezett, s egészen addig fog tartani, amig a marxisták csak saját sebeikkel akarnak törödni, s a 100 millió áldozattal már nem, ami a kom,,izm,us bűntette, vaghy a amgyar 11 millió abortusszal, kádárék alatt 57 s 89 között, a bolsevizmusban a legszörnyűbb, ami utána következik, mondta Márai.

 8. tamásjózsef szerint:

  A béke szigete… Ha már annyira Nemeskürtyt akarták idézni.. S nem a napfény ize! Alapi Gáspárok, Eszterházyk bizonyítják, ez a magyar nép, s az a sokat szapult régi uralkodó osztály, azért egészen más s több volt, mint ahogyan azt a jászioszkáros marxisták hazudták, hazudják, s hazudni fogják. Lásd Szolzsenyicin magyarokról szóló részét. De még Hegedüs Géza bácsi is elismeri, tanulhatott, élhetett, dolgozhatott, s sikeres lehetett Horthy alatt. Lásd Bálványrombolók kötetét 44-ben, a saját nevén!! Ez is igazolja azt, amit utolsó üzenetében a Kormányzó menye mondott el. Gyarmati Fanni is igazolja ezt, saját Naplójának tanúsága szerint. Szerinte Hegedüs Géza még hízott is a Don után, visszatérve!! Ő írja, pedig aztán nyakig marxxyta.

 9. tamásjózsef szerint:

  Gyarmati Fanni azonban egészen lesújtó véleménnyel van, Aczél György-ről! S leírja bizony az igazat, Boldizsár Ivánról is, s persze mélyen utálja s megveti a keresztény Magyarországot is, hiszen meggyőzödéses bolsevista, azért szurkol, hogy Magyarországot szállják meg az oroszok! s saját apját, aki azonban tényleg magyar érzelmű, s Horthyt tartja sokra, gyylöli, extatikusan utálja, persze a pénzét s az anyagi biztonságát elfogadja. Megelőzte korát, hippi s abortuszfanni volt, vagy kilenc abortusza volt Radnóti idején. S nem a németek erőszakolják meg, vagy hatszor, hat különböző időben, hanem a dicső felszabadítók, orosz, tatár, stb. Aki nem hiszi, olvassa el Darvas Iván, egy másik baloldali idol emlékezését, a bjudapesti erőszaktevéseiről az oroszoknak. Szabadulás írta Márai…hát igen.

 10. tamásjózsef szerint:

  Talán itt lenne az ideje.. A hazai közvélemény megismerhetné a valódi történetet, marxisták hazudozásai nélkül.. s végre felfedezhetné, hogy pontosan ez az annyit szapult nép, a magyar, az egyetlen a világon, ahol a mai napig ilyen létszámban élnek az akkori üldözöttek, óázis, asylum volt Magyarország, a Magyar Királyság. Tessék olvasni! A helyreállított kereszt igaz története..Werfel meghal 1944-ben, katolikus n émet író, akinek származása miatt menekülnie kellett Németországról. A Magyar Királyság az egyetlen hely akkor, ahol, lengyeltől a marxistákig, minden üldözöttnek védelmet adott a régi, a nemesi Magyarország. Pont az ellenkezője az Igazság, mint amit a Nyugat régi elvtársai hazudoztak róla. Lásd például egy másik nagy magyar hős Lendvai István sorsát s életét, vagy Pethő Sándorét.. Órákig lehetne sorolni, a nagy magyarok példáját s tetteit.. Akár büszkék is lehetnének arra, hogy magyarok, a hazai országlakosság baloldali többségének emulziói.

 11. tamásjózsef szerint:

  Kiváncsi lennék arra is, hogy mikor lesz még egyszer Magyarországon olyan Szabadság, s annyi joga s kiváltsága, például a munkásosztálynak, mint Horthy alatt. Olvasni jó. Mikor jelenhetne meg, most s itt. Meddig lesz itt az én Igazmondásom? Mikor fogják sietve törölni? Tehát, mikor jelenhetne meg, Fülep Lajos a magyarwság pustxulása, Kodolányi Hazugság öl-je, Bajcsy parlamenti bátorsdága, Pethő Sándor vezércikkei Lendvai István írásai.. Márai egészen elképesztő, bátor cikkei, s akkor még nem szóltunk Benedek Elektől, Gárdonyi Gézáig, Kosztolányítól Adyig, az összes bíráló zavartalan lehetőségeiről. Jellemző, hogy ott s akkor a Rádió elnöke, egy Lajtha László… Ha a mai egyetemisták végre nem a hazugságokat tanulnák meg, hanem a Valóságot.. akkor büszkék is lehetnének magyar mivoltukra. Ha magyarok…

 12. tamásjózsef szerint:

  Babits az igazi haza cikke, majd a vörösök dicstelen uralma után ( lásd Fekete István Zsellérek kötetét!) s Nomád helyes s bátor válasza Babitsnak, még a vörös gyiylkosok uralma idején!!!Megmutatja azt, kik is, az igazi senkiháziak ebben az országban.
  A horthyzók figyelmébe ajánlom, a hangyaszövetkezet, az OTI, a csökkentett munkaidőben, vagy távolléti díjban megtartott munkások jogait, egészségbiztosítástól, a nagycsaládosokig, stb. Ez is Horthy. Egy valóban senkiházi, a csermanekjánoskádár alatt haylt ki, s puxsztult el, a munkásosztály, a parasztság. Lásd Fedák nyáregyházi emlékezését, vagy akár a végtelen balosEöri8siistván, emlékezés a régi szép időkre… A bolsevizmus ugyanis, nem csak a régi nemességet, mint történelmi osztályt írtotty ki, lásd Ménesgazda, vagy soha sehol senkinek, vagy a lengyel Nyl tábornok, vagy Wajda filmjeit, Katyn, stb. hanem furcsa módon a munkásosztálynak is örökre végett vetett!!ahogyan a parasztságnak is.. A hazai átlag, 57 óta gyermektelen, nem termeli újra önönmagát, a dicső munkásosztály sem!! Ezért nincsen, aki itt dolgozzon, az iskoláskorúak 68 százaléka hátrányos helyzetű ma.. Ez azt jelenti, hogy nem a dolgozó rétegek gyermeki vannak itt többségben.. Milyen lenne a hátrányos helyzetűek nélkül a magyarok mutatója, a magyaroké, akik már 1963-ban viláégelsők gyermektelenségben? Ki is akkor a senkiházi? Kádár vagy Horthy?

 13. tamásjózsef szerint:

  Hetven éve hazudoznak össze-vissza a magyarokról. Horthy unokáját is sározzák azonnal. Ez tudatos hazugság-e, vagy valóban vélt-valós sérelmeik s traumáik határozzák meg, valaki fradista lesz és magyar, vagy komcsi és idegen, nehéz eldönteni. Annyi bizonyos, a hazai baloldal semmit nem tanult, s semmit nem ismer el, saját fajtájának dícstelen müködéséből s viselt dolgaikból. Ilyenkor mindig jön a duma, minek mindig a múlttal foglalkozni, árkokat ásni, stb. Ha a magyarokat, ha Horthyt, a régit, az örökre elveszett nemeseket, s a nemesi Magyarországot kell szapulni, akkor a kórus teljes összhangban üvölti, azokat a hazugságokat, melyekről már Göyyebbels is cinikusan mondotta, ha sokat ismétlik, akkor igazságnak láttathatók…
  Isten kegyelméből Nemeskürty most 90 éves. Pécsi katonai műszaki iskolába járt, érettségire 100 verset kellett kivülről tudniuk. Testi-lelki képzésük igen magas színvonalú lehetett, hiszen nem csak a szertorna, hanem a választható olasz nyelv, az akkori filmvilág, minden friss s új élet s irodalom számukra, jó tanáraik segedelmével elérhető volt! Befejezett múlt! Jellemző az akkori tanerők demokratikus mivoltára, hogy a legmodernebb olasz filmipar kiválóságait nézhették, s olyan dolgozatokat kellett írniuk például. Védje meg trianont, soroljon érveket trianon mellett!! egy műszaki képzésű iskolában!! Hihetetlen ez, a mai végtelen tudatlan, s saját múltját sem ismerő korunkból nézve.

 14. tamásjózsef szerint:

  Üzenem a balos-marxisták traumaidézőinek, hogy saját magukkal szúrnak ki, ha csak s mindig, a Kürthy Klárák, Kéry Pálok lukácsgyörgyeire s kéri- karsai lászlóira hallgatnak, újra s újra. Ezzel ugyanis, saját magukat zárják, kirekesztők… módjára, abból a magyarságból, melyre büszkék lehetnének.. Ha végre hajlandók lennének, H. Fordot, Montgomeryt is olvasni, ha azok amcsik is, s Werfelt, vagy Camust, I. Montand-t, ha azok balos németek, vagy franciák…. vagy legalább Steinbecket.
  Fedák Sári- Kürthy Klára! honthy hanna…stb.
  Jávor Pál- Simonyi Zsuzsa, s majortamás bandája.
  Márai Sándor– Illyés, Németh s tamási áron nemtelenségei-lásd karsaikirekesztőktől a hetvenes-nyolcvanas évekig!
  Bajcsy– s boldizsáriván
  Gyarmati Fanni– aczéggyörgy…ortutaygyula… már nem engedik át..

 15. tamásjózsef szerint:

  Mi lehet az igazi oka, mi a lélektani magyarázata: a baloldali, az országlakosság többségének!! magyarutálatának??? Mi magyarok, osztályidegenek miért ismerjük ezerszer jobban érveiket is, aValóságot is.? Ennek oka egyszerű, hetven éve folyamatosan, minden fórumon s hullámhosszon hazudnak a balosok. Mindenben. A Hubble megmutatta, vulgármarxista világképük nem csak tarthatatlanul ostoba s szegényes, hanem pontosan ateizmusuk s saját marxuk akadályozza őket, az Igazság megismerésében. Lélekben alkalmatlan az, aki magát a lelket tagadná ki a Teremtésből, a madáchi Igazságok elfogadására. Vörösmarty sem értheti tehát, csak egy Szerb Antal, vagy Radnóti MIklós. Ők ugyanis katolikus magyarok maradtak akkor, amikor családtagjaik 99 százaléka bolsevista útra tévedt, annak minden következményével. (Szerintem ezért kellett nekik elpusztulniuk, s al-másodosztályú sunnyógók pedig könnyedén megúszhatták.)
  Mi Pázmány Péter módra tökéletesen ismerjük tehát az ellenoldal érveit, a balosok-marxisáti azonban még véletlen sem olvasnának önállóan, érveket s tényeket keresve. Az Igazságot keresve. a baloldali nem az Igazat keresi, érveket keres, amiket sorstalanimrék s eszterházypéterek már előre megrágtak neki, mindent csak ne kelljen szembenézni a valósággal, az Igazsággal. Az elég kellemetlen ugyanis, a baloldal maga ugyanis, 1814 baljós éve óta, az emberiség ellensége.. akkor született a hidegiszonymar4x.

 16. tamásjózsef szerint:

  Tehát hiába írta annak idején az orvos halálát Fekete Gyula. A naplóm a történelemnek négy kötetét éppen úgy soha el nem olvasná egy balos-traumás, ahogyan a véreim, magyar kannybálok is hidegen fogja hagyni. Még böszme is rá, nyújtózik is egy nagyot, hogy ő már pedig nem olvas, nem olvassa el, nem, nem soha! Gyarmati Fanni-t sem, s ami külön érdekes, hogy ha visszakérdezi az ember ismerőseit, bizonyos könyvekről, keresve közös élményeket s tényeket, egy jobb, egy igazi, egy tartalmi vitához. Döbbenten láthatja, a balos agymosott még csak nem is emlékezik arra, arra a részletre, ami tévképzeteiben megzavarhatná.. Hogyan lehetséges ez? Az ATV-k a hellerágneses hetihetesei azt is megmondják neki, hogy mit gondoljon, mire emlékezzen. Ez a fidibuszokra is igaz, rékaifilipek grammra hazudják azt saját szurkolóiknak, amit azok majd tényeknek s készpénznek vesznek–örökre. Örökre, mert soha többé, az Igazságra szívét ki nem nyítja az, aki egy érdeket, egy államot szeret, s nem a hazáját, írja Márai.

 17. tamásjózsef szerint:

  S végre vegyük észre! az a magyar nép fogy el, vérzik lassan el, mely egyedül védte meg Európában az üldözötteket. Ezért még soha senkitől egy jó szót nem kapott, s nem is fog! S a valóban ügyes Kálmán Olga, ugyanabban az érdekben evez, mint a látszatra oly távol álló Bogár László, vagy bármelyik másik lator, a hangadó magyar értelmiség ebben aztán teljesen s örökre közös!!! A magyar fogyásról, a magyar adósság vissza fizethetetlenségéről, az örök idők tartó versenyképtelenségről, a magyar betegről, mélyen, mélyen hallgatnak.. Az összes.
  Ahogyan egy jó szava nincsen soha, de soha. A magyar múltról, a régi, a nemesi Magyarországról, a munkásosztályról, a parasztságról sem.. Szolzsenyicin helyesen írja, a marxisták azt hazudják, az Idő hozta azokat a változásokat, fogalmazzunk szemérmesen, melyeket valójában ők hoztak, maguk a marxisták. Soha semmi más nem történik ebben az országban, minthogy saját múltját szapultatják a magyar nebulóval, majd pedig örökkön mindig s mindig, rossz ügyfél a magyar, rossz beteg, tudatlan, egészségtelenül él, saját papjai csak számonkérik rajta azokat az erkölcsöket, melyeket ők maguk még véletlen sem tudnak követni, vagy legalább a közelébe érni, elveiknek. A magyar mindig mindenben hibás, igy általánosítva. Mindig csak panaszkodik, lusta, nem dolgozik, sajnálja magát, csak a múlt érdekli, ha a balról van szó, intolerxáns, gyülibnóli, hetero, s veri a feleségét s nem l étező gyermekeit. A család is szörnyű, szerencse, hogy nincsen ma Magyarországon. Túl sok gyógyszert eszik a magyar, egyáltalán mindig s mindenben a babitsos szapulóknak, s szomszédainknak van igaza. Még pálferi atya is az erdélyieket hibáztatja, miért is onnan pesszimisták, ők tehetnek róla. Szünet kell a házasságban, s parának nevezi a fiatal H.András atya is, ha egy nő 18 évesen anya szeretne lenni, hiszen nincsenek meg a méltó feltételek, stb…

 18. tamásjózsef szerint:

  Visszatérve. Magyarország egyetlen bűne az, hogy még mindig van, létezése okoz oly nagy gondot a nemzetközi marxistáknak. Érdekes, hogy ezt pontosan látja Szolzsenyicin, Ford, vagy Montgomery. Camus vagy Montand. Magyarország elvesztette azokat a háborúkat, melyeket sosem ő robbantott ki. Lásd Tisza István személyét, s az Igazságot a magyarok ügyében…
  A magyarság egyetlen igazi nagy vétke az, hogy nagylelkű volt, s tanúja volt a marxisták valódi viselt dolgainak, annak a szerény ténynek, hogy alulmúlhatatlanul gyáván, ostobán s gonoszul cselekedett a hazai marxisták zöme, akár 19-ben, akár 44-ben, s főleg s főleg, amikor győztek… Lásd Márai naplóit a háború elvesztése után!!!
  Nem kell mentegetni Horthyt s korát! Hiszen semmilyen erkölcsi joga nincsen a mai közvéleménynek erkölcsi magaslatról pálcát törni felette. Ma semmiféle sajtószabadság nincsen ugyanis! Korunkban bőven elég rárakni valakire a leprabélyeget, ahogyan Fekete Gyula írta, mint a kora középkorban a boszorkányüldözés, most elég a vád, nem trendi a duma, már törölik is, azonnal, örökre. Hozzászólást a gondolatszabadságát sem bírják azok, akik nem hogy az ellenvéleményt, de az Igazság gondolatát sem szeretik. S nem is tűrik meg.
  Nem Magyarországnak kell megbocsátani. Azokban a vétkekben, melyekkel a marxisták vádolják, a nemzetköziek.. teljesen ártatlan. Magyarország azonban tényleg nem bocsáthat meg, hiszen a lengyel pápa helyesen írta, az aktiv bűnnek nincsen bocsánat, ellenségeinek.- Azoknak, akik hitelt pénzt paripát s fegyvert s dollárt adtak kádárnak, a magyar nép gyylkosának. S nem b ocsáthat meg azoknak, akik a mai napig, eddig a pillanatig, össze-vissza hazudoznak a magyarokról. S azoknak, akik megint s mindig belerángatták egy újabb hazug-rendszer s érdekszövetségbe. Arra az adósságra hivatkozva, amit a tankok hátán érkező bolsevista kádárnak adtak, rosszhiszemüen. Hiszen tudván tudták, kádár alatt elfogy a lakosság, minden érték vagy elpusztult, vagy elmenekült az országból. S kádár alatt aztán az Igazság, a sajtószabadság illuziója sem létezhetett.. A bolsevizmus nem adhat mást, csak mi lényege. Az pedig a hazugság, az elnyomás, a nyomor, minden testi s lelki ferdeség.

 19. tamásjózsef szerint:

  Joggal s okkal vádolhatjuk a nemzetköz marxizmust, a hazai hangadó értelmiséget, az állami funkcionáriusokat, a tudósoknak csúfolt akadémikusokat, magukat vátesznek, művésznek tartókat, az összes sportolót s mindenkori celebet, állami kegyenceket, azzal, hogy felelősek azért, hogy hollandtól a németig, osztráktól a franciákig a magyarok fölött szeretnek pálcát törni azok, akik saját akkori vétkeiket sietve felejtették s feledtették el!! Lásd a muzsika hangja C. Plummer szerepét, s a valóságot, amikor 38-ban Bécsben tombolva ünnepelte az akkori osztrák tömeg a németet, A dolfot. Lásd Gyarmati F. történeteit, ő csak tudta!! s lásd 44 március 19-ét, mikor szomorkáló esőben ide vonultak be a németek, s szállták meg az országot.. Valamiért azok, a kik a sokkal korábbi dán, norvég, holland, francia, belga, cseh, tót, osztrák vagy ukrán megszállásokat sosem emlegetik, mindig s mindig a magyart vádolják azzal, amit nagyjából inkább ők követtek el, mint mi. Olyan példátlan hazudozás kezdődött el az amcsi filmiparban is, ami még a szovjetben sem volt divat, ilyen szemérmetlenül. Tarantino s a tavasz 17 pillanata, vagy klószkapitány lengyel változata, az Igazság teteje, az amcsikhoz képest.
  Igy lett az osztrák, egy szegény, kedélyes, jóindulatú nemzet, ami véletlen sem német! a magyar meg olyan szörnyű, hogy élve ette meg a jobbágyokat, az a gonosz nemesi Magyarország. Juj.

 20. tamásjózsef szerint:

  A magyar egy egészen különleges nép. Szenvedéstörténete példátlan! S ezen belül, ami Szerb Antallal, vagy Sárközyvel, Halász Gáborral, Radnótival, valóban a szörnyűségek szörnyűsége. Ahogyan az is, ami az egész magyar néppel történt, az. Gyarmati joggal írja le, az igazat írja, mi is történt a keresztény magyar asszonyokkal is. Csak azok között kissé több volt, aki hőssé válva, meg is ölette magát, vagy öngyylkos lett, mint például Paulini Béla s neje! Mi történt itt? Lásd Fekete Istvánt, hogyan dobták ki félhalottan a mozgó gépkocsival, hogyan verték ki a fél szemét a szovjet felszabadító etásak. Nemeskürty tehát joggal nevezi a magyar nép szenvedés-történetének részeként azok szenvedését, akik valamiért csak s mindig, csak s mindig, a sajátjukra akarnak emlékezni. S magyart, mint valami kacagó, páholyban ülő keresztény gonostévőnek képzelik el, akik az ő traumáikon csak vigadni tudnak. Ennek az ellenkezője az Igazság. A magyar példátlan módon átélte, ahol tudta segítette az üldözöttek sorsát, helyzetét, lásd a magyar parasztot, lásd Jób lázadását, lásd Alapi Gáspárt, még a hazai jobboldal idoljai is, oldalukra álltak. Bajcsytól Kodolányiig, Pethőtől Lendvai Istvánig. Azokról az igazi magyar katolikusokról már nem is beszélve, kikre, a mai kollaboráns egyházi vezetők emlékezni sem akarnak. S nem csak a korábban elhunyt Prohászka Ottokár jut az ember eszébe. még sokan mások… Az azonban tagadhatatlan, hogy pont azok között, akiket majd a szovjet-magyar baráti társaság,. s maga a Párt s aczéletás keblére ölel, Németh Lászlók, pusztafi urak között sokan voltak, akik tényleg tapsoltak, amikor pár sosem kivitelezett törvényben kirekeszteni kezdték azokat, akik majd megint s mindig s mindig érdekes módön többségbe kerültek, kerülnek, minden médiumban, minden pénzhez juttató állásban, s intézményben, oktatástól az állami pozíciókig. Lásd Szolzsenyicin Gulag, EGyütt két kötete, stb.
  Szívet szorító, ami a magyar néppel történt, ha valaki végre megértené.. Az igazi borzalom, ami 57óta történt s történik vele, a mai napig.. Ez igazi, mert sunyi s nincsen tünete, mintegy végzetes betegségnek. A magyar egyenes úton megy a megsemmisülés felé.

 21. tamásjózsef szerint:

  Az is bekövetkezett azonnal utólag visszaolvasva, hogy a marxista imamalomként ismétli a régi hazugságokat, de sosem olvasná el, az adatokat, tényeket, s sosem lenne képes a magyar történetet, magyar szemmel is nézni…

 22. tamásjózsef szerint:

  Ha vannak még itt magyar fiatalok, főleg nekik, a magyar népnek, ki ezt olvassa…
  Valamiért sosem zavarja azokat a valóság, akik csak a magyar államvasutat akarják utólag perelni.. a háború elvesztése után ennyi idő elteltével.. de valamiért sosem teszik szóvá, tényleg soha.. mit csinált mondjuk a dán király, hogyan adta át egész országát, termelését, apparátusát a német megszállónak, smikor is? senki soha szóvá nem teszi, hová lettek a cseh, a holland, a norvég üldözöttek, azokat ugyan a német vezetés szeszélyén kivül- ki is mentette meg? Ők maguk talán, vagy honfitársaik. Nem, hanem a helyi német vezetés döntött úgy, nem teszik vonatra, őket is. A francia ellenállás, ha nem egy mai amcsi tarantino dzsangohazugságvicce, akkor mindenki tudja, gyakorlatilag nem létezett.. Ezt még Miller tudta, a mai közvélemény magát magyarnakmondó része már nem akar emlékezni. MIért is nem akarja a valóságot az országlakosság marxista része most s itt? Talán azért, mert be kellene ismernie, hogy a Teleki Pál emlékének adott fogalmát hogyan szegte meg Churchill, be kellene ismernie, hogy a magyar népet teljesen ártatlanul itélték s dobták oda stálinéknak. hiszen az osztráktól kimentek 55-ben, ha innen is kimennek, akkor ma nincsen adósság, nincsen népesedési csőd s gyermektelenség, nincsen a Fekete Gyula által leírt s elmondott kannybalizmus. Be kellene ismerni, hogy Európában itt vannak a legtöbben, s összefüggés van….
  Be kellene ismerni, hogy a magyar nép hálát érdemelne azoktól, akik minden rosszat kívántak s kívánnak neki.. Egész Európának üzent hadat az Ördög, amikor 1814-ben megjelent az emberiség életében, marxnak álcázva…De, legfontosabb ellensége valamiért mindig s mindig a magyar nép, egyedül a magyar..

 23. tamásjózsef szerint:

  Zavart okozhatna az imamalom marxisták fejében, ha logikusan kezdenének gondolkodni, végre. Hiszen hogyan is van az, ha annyit s oly módon egységesen bántotta volna őket, az akkori magyar nemzet, a megszűnt Királyság, akkor miért is fogadták be, lásd Bacsó Péter tanúját, az AVH-ba, ami leányvállalata a Sátánnak, a Pártba, ami maga a hidegiszony bolsevizmus, lásd legbelsöbb körök, vagy Csalóka napfény, stb. Miért is fogadták be y nylas testvéreket, lásd Bicskey Károly színész figuráját Pelikán József gátőr megrökönyödésére? Miért volt jó etás a Páger Antal, vagy Kis Ferenc, akik aztán tényleg nyakig b enne voltak.. S miért is nem volt jó, a halálosan beteg Jávor visszatérve????? vagy miért is nem volt jó, Fedák Sári? stb..Mi van itt, mi volt itt valójában? Az a Bethlen István vált a szovjet államhatalom örlő fogában semmivé, akit valamiért a németek is csak köröztek, s kerestek életre-halxálra. Nem a boldizsár iván, nem aczélgyuri, hanem a magyar kellett nekik valamiért..Hogyan van ez? Ezt már Gyarmati Fanni sem érti… Aki akarja, az azonban értheti. Honnan tudták Bajcsy második elfogása idején, annak szokásait, hol tartja a fegyverét, hol is van? Honnan tudták, mikor ér vissza Agárdról Dékány Andráséktól egy Jávor Pál? Hogyan tudott szabadon mászkálni, akárhová, mintegy filmhős, a kövérkés, s alapvetően sunyi-sanyi acélgyurika s bandája? Miért haragszik majd még a hatvanas évek végén egy ortutay gyula, még őt is, még mindig megfigyeli aczél s szolgálata….Hogyan ültek be azonnal, az elüldözött régi nemesi uralkodó osztály palotáiba, villáiba, hogyan mosatta azonnal parasztasszonnyal a hátát egy ortutay gyuszi, s hogy csináltatta akályháját a régi apparát volt osztályvezetőjével, budai csoda villájában boldizsáriván? Olvasni jó.

 24. tamásjózsef szerint:

  P.V. jós volt, amikor azt mondta, újabb s még nagyobb reakciót, ellenállást vált majd ki, a tényeknek adatoknak utólagos meghamisítása, s az a hazugság-áradat, amit már Babitsék idegen zsoldon elárulva saját népüket kezdettek meg.. Itt a fehér-terror emlegette az egyik marxista…azt már nem tenné hozzá sosem, hogy Fekete István Zsellérek műve cáfolhatatlan valóság, s amit itt müveltek, a gyylkossá vált kéripálok, s lukácsgyörgyük szamuelly tiborjai, tényleg kimeritik az emberiség elleni b.tett vádpont feltételeit…Remélem,még átmegy…
  Ha valaki nem tudná, lukácsgyörgy egy gyilkos kérem, aki böszme volt rá, hogy mennyi embert végzett ki személyesen. Aki nem hiszi,járjon utána. Tisza István gyylkosát is megneveztem, a tények makacs dolgok, lásd Erdös Renée tanúságát, ő csak hiteles… Nem a Tormay Cecile, aki egyébként szintén igazat mondott. Olvasni jó. Fidel Castro 558 oldalas önéletírásában mondja el a Marxról az igazat. Cáfolva azt a régi-régi balos érvet, hogy az eszme szép volt, csak a kivitelezés, hablaty,stb.. Nem kérem, maga az Eszme, Maga Marx, a tudatos népyrtás, maga az agyüxl9ölet, s vaksötétség, amit annyira szeretnének a marxisták mások szemében látni, sajátjukban a gerendát sem ismerve fel… Nem szálka ugyanis Marx, hanem gyylkos. Olvasni jó. Che Gueverra esténként koponyaszilánkokkal a hajában csatlakozik Fidelékhez, napi munka s rutin ugyanis, ahogyan a l engyel Nyl tábornok film vagy a legbelsöbb körök jól mondja el, naponta vérrel áldozni, övlni, övlni, övlni, ha valaki igazi, valódi, marxista….

 25. tamásjózsef szerint:

  Az angol furcsa nép, Londonban még emlékműve is van, annak a Marx-nak, akinek nevében 100 millió áldozat a szovjet, a kínai, a vietnami, kubai, stb, észak-korea,stb. tanítványok követtek el. Jézus sokunk hite szerint Isten fia. Marx azonban az ördögé. GULAg, és maga a szovjet hetven évnyi borzalma, valamiért évente nem kerül a közvélemény emlékezetébe. Miért is? Mert marxisták csinálták, s ha valaki ezt szóvá teszi.. azonnal jön a válasz, minek mindig a múlttal foglalkozni, a sebeinket nyalogatni, árkot ásni, megosztani,stb? Az persze trendi s jópofa volt, hogy egy gyurcsány, miniszterelnökként!! b9öszmén verte a mellét, az évente vagy négy, vagy öt fájdalom-emlékezések egyikén, tán februárban? Ő már pedig nem magyar! Nem ám! Ő magyarországi.. De, nem magyar.. Ezt következmények nélkül megtehette, börtönbe ezért sem került, pedig mennyire ígérte ezt akkor tettestársa s régi etása, az or…án.sós. Vagy mi. Kóka sincsen börtönben egyébként, sem egyetlen régi tolvaj, bakonyizoltán kolontár vörösiszapja, egyetlen egy sem!!! Marx okos ember volt, mondja a mai marxista is, s az összes szagember közgazdász s pénzrablóbankár is veri a fejét az emlékezés-marxfalába, csak csattog a ma már láthatatlan régi öltözete….Haszon, kamat, hitel, ateizmus s az anyag a versenyképesség, az az aranybálvány, amit egy új Mózesnek kellene összetörnie. Csak belépett az is a Pártba, sajnos..
  Európa is elfogy, belehal, a nemzetközi valutalap a marxistáka tanácsaiba, s hatalomátvételébe. A magyar nép nem fogja túlélni a bolsevizmussal való találkozását.

 26. tamásjózsef szerint:

  Külön végzet az is, hogy45 után állandóan azt hangoztatták, nélkülük itt aztán nincsen élet, s most is ezt teszik. Csak most arra az adósságra hivatkoznak,melyet elödjük kádárjánoscsermanek vett fel, hogy oda adja, magának az orosznak, Carlosoknak, vietnam, angela davis-nak, Kubának, stb… az a pár milliárd adósság lett mára, a rákok rákja, olyan,mint a sakktábla gabonaszeme, mérhetetlen nagy, s örök. Csak növekedni tud az az adósság, amit a marxista adott a marxistának, de a néppel fizettetik vissza, pontosabban a nép még meg sem született ivadékainak, az unokák unokáinak terhére!! Ez zseniális húzás andropovék részéről, hiszen átvették Himmrxr módszerét s dolgozatát, hogyan kell békés úton elpusztítaxni egy népet.
  Az áldozattól követelni az elkövető adósságát, arra hivatkozva, hogy az más bank volt, más nevében vették fel- valójában mindig s mindig ugyanazok.- olyan erkölcstelen hazugság, amire csak a mindenkori sánta német? ördög merkelek világa képes. ezek, ugyanazok. Ma egy hívő, pénzimádó marxista, Móriczkaként ismétli, mindennek vége lenne itt, nélkülük, a hiteleik, a pénzük nélkül. az, hogy többezer éve a magyar itt élt, kicsit sem zavarja őket, általában a tényekkel bajban vannak, csak a hazugság az életterük… Az ezernyolcszázas évek eleje az igazi végzet, orosznál, lengyelnél, magyarnál. Lásd Podmaniczky Frigyes emlékezéseit, vagy Oblomov néhány napját, Stolipin üzenetét, vagy a Háború és béke elejét, még a nagypapa idején, valóság s Igazság, CSehov Ivanovja, s Platonovja, olvasni jó…Cseresnyéskert,….Ványa bácsi….
  S a legzseniálisabb, örök érvényű, Shakespeare a Velencei kalmár.. Mindent elmond Al Pacino filmje erről, magáról az Igazságról…

 27. tamásjózsef szerint:

  Milyen teli szájjal tudják szapulni, az emberiség egész történetét Móriczka-marx egykönyvű vulgárszemléletével. Marx annyira jó jós s zseni, hogy Londonba várta a komcsi pártjának győzelmét. A mai napig ott még marxisták győzni sosem tudtak, csak az adósságra hivatkozva, közvetve rócsilkodhatnak. Marx életében nem dolgozott egyetlen napot sem, soha egyetlen munkást nem ismert, nem is látott, soha, de soha. Viszont sikernek könyvelheti el, a munkásosztály soha egy pillanatra vezető osztály nem lett, nem is lesz.. Mert már gyakorlatilag sem létezik. A marxistákra hallgató népek, államuk s kormányaik vezetésével menetelnek a semmi felé, Magyarországon mára nincsen munkásosztály. Ezt is kádárnak köszönhetik, thürmergyula, vagy moldovagyurka fel fogja ezt valaha is? Kötve hiszem. A polgárság a burzsoázia kiírtása régi marxi álom, lásd Fidel igaz s jó tanulóként idézett marxizmusait. Szó szerint, oldalszám szerint! Ő tényleg olvasta, ő tényleg marxista ragadozó, messze jobb s igazabb, gyylkosként is, mint kádár. Miért? Mert Fidel alatt népe ötmillióról 15 millióra szaporodott!! tudatos állami szerepvállalása miatt!! ez ténykérdés. kádár pedig gyilkosa ennek a népnek, évente több mohácsnyi vérveszteség, gyermektelenségi világelsőség 1957 óta, 1963 világelső a magyar önygylkos gyermektelenségében… Csak imádkozhatunk azért, hogy marxisták ne szeressenek minket többé, s ne akarjanak boldogítani a továbbiakban. Boldog osztrákok, onnan kimentek 55-ben. !

 28. tamásjózsef szerint:

  Furcsa, mennyire ismétli magát a történelem. S ezek, mennyire mindig mindig ugyanazok! Amikor az első háború elvesztése után, Magyarország minden idők legigazságtalanabb s aljasabb békének nevezett csonkítását, megaláztatásait, a magyar lakosság üldöztetését szenvedte el, akkor Babits M. nem egyszerüen örvendezett ennek, hanem teljesen átvette a minket kirabló ellenségeink szövegét, mondókáit, ismételte azok hazugságait, akik akkor már évtizedek óta!! Lásd Szolzsenyicin Együtt!! köteteit, vagy a vörös kerék művét!! készítették elő a magyarság végromlását. Majd miután “bádogos legénynek öltözve”, végigjárta az országot, együtt ünnepelve s táncolva a komcsikkal, a magyar végzetet ünnepelve!! miután egyetemi katedrát vett át boldogan ezektől, s olyan egyetemi előadásban szapulta a fekvő helyzetben lévő magyarságot, hogy még az akkori hallgatóságánál is kiverte a biztosítékot, s kifütyülték!! ezek után, alig pár hónappal, talán egy évvel később?? sietve, de titkosan jelentkezik a keresztény magyar írók szövetségébe, ahol elmondja, hogy ezt még ne hozzák azok nyilvánosságra!! majd csak akkor, amikor ő erre engedélyt ad. Mert ugyan már régóta valójában hívük- s elvbarátjuk -mármint a győztessé vált keresztényeknek!!-de ezt azért jobb később tudatni a széles közvéleménnyel, stb..Babits megelőzte korát, annyi bizonyos. Nomád válasza oly világos, oly tömör, annyira cáfolhatatlan, hogy nyilvánosságot nem kaphat a mai napig. Holott, tanítani kellene, minden közép s felső iskolában, egyetemeken. Még a szivárvány-t is használja babits, akik rángatják a háttérben, a mai napig annyira szeretik ezt a szimbólumot. A történelem ismétli önmagát.

 29. tamásjózsef szerint:

  Magyarul Babits a magyar irodalom s történet egyik leghitványabb s aljasabb figurája! S ki tudja ezt ma? Tersánszky is, akit pedig többre tartottam, fecseg arról, mennyire népszerütlen volt, s sótlan, s szólni őszintén emberekhez s tömegekhez mennyire nem tudott! s vékony volt a lába, s vakargatta s remegett előadása alatt, az asztal alatt, s ezen nevetett hallgatósága. Azt is tudjuk, máshonnan, amikor Kiss Ferenc hazafias verset szavalt, ő meg talán a Lörincke, heherésztek s fecsegtek. Kiss Ferenc abbahagyta a versmondást s rendre utasította őket…Aztán már csak pislogtak gyáván s némán, a szokott babitsi sunyisággal… Ezt tudtuk, de azt hittük, oly sokáig! erkölcsi lény volt, ellenezte a háborút. S milyen az Élet! az ellenkezője az Igazság. Aki nem akarta a háborút, aki mindent elkövetett Magyarország megmentésére, az Tisza István volt. Pedig annyian támadták szünetlen, minden oldal, minden színe… S aki aljasul örvendezik, az igazi tettek idején a magyar romlásának, az leghitványabb Babits Mihály.. ki hitte volna ezt el? ezért kell, kellene sajtószabadság, joga van a magyar átlagnak megismernie igaz történetét. nem az orwelli újbeszél hazugságait…

 30. tamásjózsef szerint:

  A mai fiatal akkor érti meg a vörösök 19-ben elkövetett tetteit, a légkört, ha megérti, amikor Gárdonyi Gézát akarták valami írócsoportba beválasztani, felfortyant az akkor suhanc bankárfi dérytibor, hogyisne! miért nem mindjárt Vörösmarty Mihályt…. Persze Babits akkor még tudott nagy dérrel-durral Ady verset szapulni. Adyt azért szerették,mert környezete hatása, s massziv örök részegsége miatt, mindig s mindig a magyarokat szapulta! Lásd Benedek István Ady Endre magánélete !. Tisza István ha megadja Adynak a nyugdíjkérelmére, annak eltartottságát, talán ma más Magyarország s a magyar nép sorsa. Az egész Nyugatot egészen más szemmel kell néznie annak, aki olvas. S látva látja, mondjuk még egy Móricz Zsigmondnak is gondolatait, róluk s szerepükről. Az egész történet, a magyarság irodalma s története, egészen más, mint amit tanítanak ma a fiataloknak.

  • Fispán Géza szerint:

   Talán olvasd el a kulturális _író _ direktórium névsorát még mielőtt hülyeségekkel járatod le magad. Azután tanulmányozd a vörös terror mellett a fehéret is Prónay, Héjjas, Francia Kis, Ostenburg cselekedeteit is..

 31. tamásjózsef szerint:

  elnézést Ady verset szavalni, magyarokat szapulni… valamiért mindig a szapulni jut az eszembe, Babits parázsló indulattal utál mindent, ami magyar..

 32. tamásjózsef szerint:

  Bajcsynak közismert végtelen bátorsága, magyarsága, s igazságérzete. nem ismeri az átlag, egy másik magyar hős Lendvai István személyét, sorsát, végzetét. Az orwelli népszabadságos szívesen idézgeti Babits igazi haza cikkét, aminél soha életemben aljasabb írást nem olvastam! A választ azonban soha, de soha! A cáfolhatatlan igazságot. Utólag még azt is össze mosták mikor írta azt Nomád. Ugyanis a vörösök alatt írta a választ, ezerszer többet kockáztatva, mint a nagyon hitvány Babits. Az egész baloldal mentalitását jól jellemzi, Radnóti személye. Aki versei hangvételével ellentétben a valóságban végtelen becsvágyó volt, s amikor már haldoklik Babits, szükölve, félve mennek fel hozzá időnként, jóváhagyó beleegyezéséért. Azért, hogy fogadják el őket, s türelmetlen várja Radnóti s köre, mikor dxglik már meg végre Babits. Aki második Kazinczy-ként igen-igen rosszindulatú tudott lenni, s ott s akkor, Gyarmati Fanniék grammra mérik a megjelenését, a másik ifjú titánnak, egy másik elnyomottnak.. MOndjuk, ha azt Vass istvánnak, vagy devecseri gáborkának is hívták. Jékely Zoltán Fanni azért gyyülöli, mert Szerb Antal többre tartja, az őt egyébként sokszor megcsaló s semmibevevő Radnótinál. Belső családi, nemi élete, ennek hangoztatása egyébként sajnos tényleg nem jó érv, de tagadhatatlan, eléggé undorító Babits s Török sophie…szabó lörinc sköre,de a Radnóti festőnő szerető, majortamáska vonal,némi ortutay gyulával s egy másik gyulával füszerezve…de ez már mások hálószobája. Radnóti keresztény s magyar mivolta sokszor feledteti velünk azt a tényt, hogy…kihivásokkal küszködött feleségével szemben…vetélytársaival szemben, elég sokszor…. Viszont keresztény volt s magyar, ebbe hal bele. A többiek… élve maradtak. Ők azonban nem keresztények, csak bolsevikok köréből…

 33. tamásjózsef szerint:

  A feje tetejéről bizony a talpára kellene végre állítani, az Igazságot a magyarok ügyében. Érdekes a baloldal kettős mércéje, itt senkihyzinak nevezik az unokát is, Lezsák miatt. MIkor a Habsburg gyerek esküvőjén horngyuszi ministrált, az első sorban ült, bizonyára ő is, sokszor bérmálkozott már,mint gyurcsókgyurcsány…, akkor nem volt senxkiházi. A balosoknak.
  Ha a balosok nem hazudhatnának tovább, akkor mi marad nekik? A hazugság öxl írta annak idején Kodolányi. A baloldalinak az lételeme. Hazugság nélkül baloldali ember egyszerűen nem tud létezni. amit a magyarokról hazudoznak jászioszkárok, osváthernők,ignotusok s társaik óta, talán egészen példátlan az emberiség történetében. A csőlátású marx óta nincsen ehhez hasonló hazugságáradat. marx legalább mindenre ugyanazt a formulát húzta rá, földhöz ragadt, pondró-giliszta lelke beleborzadt a végtelennek, a megfoghatatlannak a gondolatába is. Lásd Szerb Antal tökéletes elemézeseit marxékról s lukácsetásról, magukról a komcsikról. a mai napig cenzúrázzák ezt, ezt is. Chesterton-t sosem fogja érteni a bolsevik. A baloldali Swift yehu-ja, mikor az kézen állva összecsinálja magát. s mikor folyik rajta végig, az ateizmusának, materializmusának bélsarx, akkor kiabálni kezd, szxr a világ, szxr. nihil s szkepticizmus..
  Az emberiség rákja a bolsevizmus. Kádár pedig a magyar nép gyylkosa. Nem az egyik, nem az egyik legnagyobb. Hanem A gyylkosa. Ezt próbálják megérteni végre, azok, akik a náluk különbeket csak szapulni tudják. Kádár hatása él, a legrosszabb ami utána következik, szabadon idézve Márait.

 34. tamásjózsef szerint:

  Ahogyan az előre borítékolható volt. Minden előrejelzés ennyire biztos lehetne! a marxistának annyi ment át, hogy tegezve mekegte, prónai, fehérterrxr, stb. Az a szerény tény, hogy még véletlen sem mentheti fel sajátjainak gazemberségét, mások gazembersége, még véletlen sem jut egy balosnak eszébe. Igen, sajnos sok gazemberséget elkövettek azok is, akik egyébként nagyon helyesen a bolsevizmusban látták az emberiség legnagyobb veszedelmét. Churchilltől Bajcsyig, vitéz Nagybányai Horthy Miklóstól Fordig, s Montgomeryig, Orwelltől Camus-ig, hosszú, hosszú sor bizonyította be. A marxizmus az emberiségnek rákja. Tagadhatatlan, ahogyan lenin-stálin nevezte sok hasznos hüle volt, André Gide szivárványjaitól, akik boldogan voltak inkább mások, s ünnepelték az akkori etásakat. De. Voltak akkor is, nem is kevesen, akik ellene mondottak a gonosznak. Lásd Steinbeck oroszországi naplóját, Szolzsenyicin egész életét s műveit, Koncsalovszkij, Tarkovszkij, még Csuhrajt is okkal nevezhetjük meg! Nyikita Mihaljkov.
  Azért szegény Prónai Pált felhozni, aki válasz volt, reakció.. ahogyan a marxista terminus technikus nevezné, antagonisztikus ellentét volt ugyanis, blabalbalmarxbla. Stálin jóska ellenében??? Stálin, mintegy gonosz végzet, minotaurusz, naponta reggelizett embervért, minden áldott napot kivégzésekkel kezdettek az etásak, hosszú-hosszú évtizedeken át. Politikai érdekből Anglia ezt a stalint ütötte lovaggá, tüntette ki, segítette anyagilag, fegyverrel, élelemmel, s évtizedeken át stálin USA tettestársai kanadai s angol búzával-tartották fenn, a szovjet rendszerét.. Mesterségesen. Évtizedekkel előbb magától rohadt volna el a marxizmus, ha a nemzetközi marxisták bankvilága nem pumpálja őket, pénzt, paripát s fegyvert adtak nekik. Kevesen tudják, de maga Fidel is, bármilyen furcsa amerikai zsoldon kezdte müködését. Nem véletlen tette oda tehát, csak mint az Apokalipszis mostban függetlenítette magát… kissé.. De, gyylkosnak gyilkos ő is, csak egy nemesebb, igazibb, Don Quijote-i balos, az egyetlen, egy antikádár. kádár csak sunyi, aljas, gyáva, nemtelen proli volt, a leghitványabb a magyarság történetében.

 35. tamásjózsef szerint:

  Talán az emberiség életében a leghálátlanabb, legaljasabb jelenség, ennek a csonka országnak balos többségű országlakossága! Híres film volt, a propaganda-özön elején a Bolondok hajója…ahol bizony panaszkodnak, hogy sem Svájc, sem a nagy USA államapparátja nem fogadja be őket, valamiért…(Angliának sem hálásak, beszéltem személyesen egyikükkel, szídta az angolokat, s kérdésemre, de hát nekik köszönhetik államukat, mesterséges, valójában sosem létező hazájukat, csak a vállát vonogatta, s ismételgette saját érveit, éppen csak fejét nem verte ütemesen a falba.. Abba a marxista falba…) Na most a Gyarmati Fanni naplója is azt bizonyítja, 1938 után, még ösztöndíjjal Franciaországba! utazhatnak, de visszatérnek!! NINCSEN HOVÁ MENNIÜK, SZOMORKODIK RADNÓTI MIKLÓSNÉ…Nincsen hová, egész Európában! Nem szereti horthysta apját, annak környezetét, nem szereti ezt a népet, nem szereti általában a magyarokat. De nincsen hová mennie, nincsen hová menniük. Itt biztonságban vannak. Ez mennyire igaz, lásd Hegedüs Géza írásait, s tanulmányait itt végezhette el, s a bálványrombolók kötetét, semmiféle balos nem tudja meg nem történtté tenni. Saját nevén, 1944-ben. De, ösztöndíjjal, elismert emberként járhatott a Horthy Magyarországról, Angliába, Párizsba, stb, az olaszokhoz Szerb Antal is. S még sokan mások. Aki ezt nem hiszi el, nézze már meg az akkori filmipar összetételét! Nézze meg a hazai folyóíratok s művek sorát! S látva láthatja az Igazságot. A magyar az egyetlen nép a világon, ahol minden üldözött 1944 március 19-ig, védelmet, biztonságot, anyagi jólétet kaphatott. Lengyel iskoláktól Fanniig. Csak kövessük végig, napi életüket, s próbálja meg az átlag, azt mai keresetéből végig-csinálni, sielésektől, a napi vendéglőkig, a Teremtés eleje óta elnyomottakat még ilyen jól nem tartottak, mint Horthyék.. Pont ez volt, az egyébként megalapozott jobboldali vád, Horthyt zs.bérencnek tartják a mai napig, sokan… Hálátlan tehát a marxista s minden ivadéka. Pont azokat köpi le szünetlen, s követeli tölük a jóvátételek kamatos kamatát, tán az idők végezetéig, akiknek életét köszönheti. Ezt a cáfolhatatlan tényt, soha nem fogja beismerni egy balos. Inkább veri a fejét a marxizmusa falába, s ismételgeti hitványságait, hazugságait..

 36. tamásjózsef szerint:

  Ritkán szokták emlegetni, talán soha. A Horthy rendszer elévülhetetlen érdeme, egyik érdeme az soha vissza nem térő kegyelmi állapot, amit az akkori magyar irodalom jelentett! Itt valaki az elején -talán félelemből- visszalépésnek akarta láttatni a Monarchiában is létező igazi sajtószabadságot, s ez sem igaz! Hiszen ma nincsen, 45 után pedig végképp semmiféle sajtószabadság, gondolatszabadság nem létezhetett, a balos nem ismeri az ellenvéleményt,nem türi. (persze ezer példát lehetne hozni, hogy tökéletes s hibátlan az akkori kor sem lehetett. lásd mondjuk Fülep Lajos válaszát már nem engedték át, vagy bizonyára joggal panaszkodhatott egy Kodolányi, vagy Németh, is. Illyés nem, ő felkapott volt, de az igazak, a nagyok is szabadon irhattak, akkor.) Édes Anna!!! amit a komcsi hozott fel, legjobb példa talán éppen, Móra, vagy Kosztolányi, később Móricz! Nagy társadalombíráló műveiket elismerték. Igaz, Márai Kassai polgárok bemutatójára Horthy nem ment el, de ez családi ügy, végkép nem érdekelheti a balos többséget itt, csak az Igazságot… 1867-1945 között a magyar irodalom annyi értéket adott, hogy igazából Tolsztojhoz Csehovhoz s Dosztojevszkijhez hasonlíthatjuk. Néha az az ember érzése, Isten azért hozta létre az orosz népet, hogy Tolsztoj s Szolzsenyicin alkotásai megszülethessenek. A magyarság irodalma különb, mint olvasói,mint maga a mindenkori országlakos átlag..

 37. tamásjózsef szerint:

  A magyar népnek, ki ezt olvassa.. A fiataloknak. Móra Hannibál tanár úrja. Nem Horthyék cenzúrázták meg, ÍRTÁK ÁT, hanem a bolsevikok 45 után!! Ezt soha ne feledjék, soha!
  S éppen onnan látni, hogy a mai balos átlagnak nem életformája, nem létformája az olvasás maga. A magyar irodalom s történet átélése, megismerése nem napi gyakorlata. Pontosan abból látni, hogy idegen marad szemlélete, tapló a szíve ahhoz, hogy megértse, szeresse s tisztelje mindazt a soha vissza nem térő, megismételhetetlen értéket, ami egyszer a magyarság volt, s a magyar irodalom s történet. Ha azt mondom, ma, Szent Lajos király hídja. A balosnak semmit nem fog mondani, de 1929-ben a világirodalom ütőerén kezét tartó Kosztolányi már rajongva ír róla, napi újságcikket.. S nem csak ígéri, de le is fordítja hamarost. Egy Benedek Marcell pedig a mi kis városunkat fordítja, s Benedek István majd azt írja erről a darabról, hogy a jó emberek szeretik. Hol vannak ma a jó emberek Magyarországon? MIkor fogják újra előadni ezt a hittel, alázattal s nagysággal teli művet, itt, ilyen balos országlakosság emulzióinak?

 38. tamásjózsef szerint:

  Horthy pedig, egész élete s családja, ivadékai, szép, szépek, nemesek, s tiszták! Horthy menye.. s ennek az unokának is nemes, kifinomult vonásai, becsületes emberben egyetlen érzelmet válthat ki. A rokonszenvét, azt hogy valahonnan olyan ismerős, azt, hogy a rokonunk, egy családhoz tartozunk. Horthy tragikus alak, elvesztette a háborút, a magyarság az életét is elvesztette, vele együtt. S mégis, az ember pontosan tudja, soha az emberiség életében ilyen szép, ennyire egyedi, megismételhet lenül jó s tiszta nép, nem volt, de nem is lesz többé. Mint amilyen a magyar nép volt. Nemes s nagy, magányos s gyermekien tiszta, védtelen. Nem hiszem, hogy sok nép szaladgálna még a világon, ahol Arany Jánosok Vörösmartyk, Madáchok, Berzsenyik, Kosztolányik, Márai Sándorok, Fekete Gyulák- tényleg sarkcsillagoként, magányos pásztortűzként égnének, sötétben tündöklőbb a fény. S a magyar, tényleg egyedül van. Főleg itt, ilyen országlakosság között. “köztük álltam, de nem tartoztam közéjük.” szavalja Byron.

 39. Horváth György szerint:

  Horthy Istvánné, a kormányzó -helyettes özvegyének Becsület és kötelesség címû könyvében,a 253. oldalon olvasható ez: “Mikor kezünkbe került egy titkos jelentés, amelyet a németek küldtek Hitlernek Magyarországról. Ez a jelentés vázolta a győztes háború utáni terveket Magyarországgal kapcsolatban. Ezek szerint Magyarországból német Gau, (azaz tartomány – ) lesz. Minthogy azonban a magyar nép nem méltó arra, hogy a nagy német árja közösségbe felvétessék, idővel kiküszöbölendõk, (azaz kiirtandók .T.E) Istenem, milyen sors várt volna ránk? Egyébként nem kell titkos jelentés, a Mein Kamp első kiadásában gyakorlatilag ez van leírva.

  • tamásjózsef szerint:

   Himmler dolgozata volt, hogyan irtsuk ki békés úton az orosz népet. Én ugyan csak magyarul olvastam, az én harcomat, Mónus Áron kihagyhatta belőle? Apám is azt emlegette mindig, ő Németországban németül olvashatta, majd Lembergnél láthatta, milyenek voltak az akkori németek…Érdekes, hogy sorstalanimi közéjük ment, furcsa gusztusa van. Apámat magyar katonaként háborította fel, hogyan bántak a lengyel lakossággal…milyen sors várt volna ránk? Jobb, mint gondolná. Hiszen ha a sokgyermekes bátor németnek nem is sikerült Dolfit elintéznie, mindenképpen komoly változás történt volna a németeknél is. A magyarok elvesztették a háborút, de nem szabadultak fel. Amit Stalinék csináltak, lásd soha, sehol, senkinek, lásd Rózsadomb, s még ezer szamárköhögés s direkt csak balos oldalú szerzőket idézek, nem lehet felülmúlni. A magyar nép pedig nem fogja túlélni a himmleri receptre elkövetett andropov-kádár-aczél-apró-dxgei s társaik által elkövetett tudatos magyxarírtsást..Lásd Fekete Gyula Véreim, magyar kannibálok.

 40. tamásjózsef szerint:

  1953 március 3-a? Szegény Prokofjev. Egy napon halt meg a kommonista Shylock-kal ahogyan 1953 Szolzsenyicin nevezte Stalint. Személyeskedés nélkül ajánlom Horváth úrnak, a legbelsöbb körök Koncsalovszkij filmet, valamint Nyikita Mihajlkov Csalóka napfényét. Kissé más szemmel fogja nézni a bolsevikokat. Valaki vitatkozva velem, felfortyant, honnan tudhatta Móra Ferenc, mi volt az orosz szovjeteknél? Onnan tudta, válaszoltam, hogy író volt, igazi író. Márai háborús naplóinál döbben rá arra az olvasó, mennyivel többet tudott már akkor a szovjet életről s irodalomról, mint mi kései ivadékok. Pedig nekünk kötelező volt évtizedekig tanulni, tanulni,tanulni…
  A német tudott nagyon előzékeny is lenni, lásd norvégoknál, dánoknál, Párizst s Rómát.. Verik utólag a mellüket,mekkora ellenállók voltak, azok akik azonnal megadták magukat s átadták országukat a német kényére-kedvére. Hazudnak, aki kicsit is olvasottabb, s életkora megengedi, hogy emlékezzen.. tudván tudhatja, saját sajtójuk s irodalmuk milyen dörgedelmesen villámlott, a mindenkori Ezra Pound-ok Knut Hamsunok, Petain s Quesling-jei fölött, lásd a jobb sorsa érdemes Mussolixnni sorsát. Gyarmati Fannit megint érdemes idézni, ő leírja, elmondja, Boldizsár Iván s Ortutay bennfentes urak és elvtársak, jól értesültek voltak. S már 43-ban tudják, ez a szegény ország a háború után a német helyett… a szovjet érdekszféra része lesz. Akármit csinált volna jó Horthy MIklós, vagy bármely derék s igaz magyar.

 41. tamásjózsef szerint:

  Mórát nem véletlen írták át utólag az elvtársak, pontosan ahogyan Orwell leirta s jellemezte. Azért írták át, mert elmondta az igazat a szovjetről. S tudom, azonnal nem szeretik a balosok a számháborút, ha a valóságot mondja valaki. Ettől a tény tény marad, a komcsik 100 milliós áldozata minimumként számoltatott el, legkevesebb.. A német ellenben ennek töredékét sem érte el. S ideje lenne beismerni, hogy a németnek saját szövetségeseinél joga s kötelessége volt, legföbb ellendrukkereik, az ötödik hadoszlopként müködő, a lakosságban ellenségükként létezők ellen intézkedéseket hozni. Jól írja P.V. mikor a japánokat grammra hasonló módon zárja be az amcsi, akkor utólag nem kiabálnak Nünberget, ahogyan Kuncz Aladár Fekete kolostora után azt is tudhatjuk, az első karantén-táborokat, nem nevezem nevén, a franciák hozzák létre. Jó Kittenberger Kálmán pedig az angol fogságról tudna mesélni, Indiából.. A győztesek, s azok, akik rákként megtámadták a győztesek fejét, más szemében a szálkát, sajátjukban azonban a gerendát sem akarják, tudják észrevenni.

 42. tamásjózsef szerint:

  Látva a marxisták megváltoztathatatlan hálátlanságát, s azt a tényt, hogy képtelenek már az Igazság befogadására, felismerésére, az emberben komolyan felmerül, nem lett volna sokkal jobb a magyar nép számára, ha Horthy tényleg az, aminek a mai napig, a baloldali marxista kórus hazudja? Ha tényleg egy cinikus, sexnkiházi, sunyi román módra igazodó, elvek nélküli, mai politikusokhoz hasonló strxci lett volna? Ha elmenekül, ha kiteszi dán király módra a sárgát a mellére, kenetteljes házi rab marad, s szemérmesen lobogtatja a Vár fokáról Churchill felé, ments meg hős lovag? S közben átadja az egész országot, dán módra, francia módra, belga s holland módra a német kénye-kedvére? Már a harmincas évek végén? Akkor a Muzsika hangjában a havasi gyopár mellett egy kis gulács s hortobágy is lehetne, osztrák-magyarként mi is felszabadulunk, de tényleg, mint az osztrákok 1955-ben. Minket sajnálhatna a nagyvilág, stb. Lehet, hogy pont az a baja a magyarokkal a nemzetközi marxizmus merkeljeinek, mert annyival különbek voltak, mint Európa összes népe s lakossága?
  S mi kedves, aranyos derék s ártatlan nép lennénk,mint az osztrákok.
  Ráadásul Horthy hullatva krokodil-könnyeit, tényleg megszabadulhatott volna azoktól, akik a mai napig vádolják- hogy nem védte s mentette őket, hanem bántotta volna…

 43. tamásjózsef szerint:

  Istenem, milyen sors vár ránk? Én több okkal s joggal kérdezhetem, amikor a magyar átlag már 1957 óta gyermektelen. 1963 világelső gyermektelenségben. Most s itt, a legtudatosabb cinizmussal , módszeres hidegvérrel telepítik ide Afrika s kelet ezerféle betegséggel, kétes múlttal, fenyegető egyéniséggel rendelkező, hogyan is kell mondani.. afroamerikaikat. Orbán az elfogyó magyar nép helyébe, előre lezsirozva gazdáival ezt, már évek óta készülhetett a mostani megszállására az országnak. Orbán azért rendelt ennyi rendőrt az új metróra, ezért van a nemzetközi angol duma, mi lett volna ha a ruszkik idején oroszul mondják be a megállókat? Ezért hozta a kötelező óvodai jelenlétet, hogy ne tudjon a maradék dolgozó magyar átlag elmenekülni az afrikaiak s az itteni hátrányosok fenyegető közelségétől… Csak a magyartól kérnek jegyet s bérletet, csak a magyar öregedő munkaerőtől sajnálják díjat, az eltartottságot. Gyurcsányorbán minden afro-t minden idegent, minden szivárványt szeret s becsül. Csak egyre kell vigyázni, a hazai kegydíjasnak, itt. Véletlen se legyen magyar! Kádár adóssága rákként marja majd az unokák unokáinak életét is, garé, paks, kolontár, adósság, betegségek, népesedési csőd, alkohol, infarktus, rák, soroljuk még? S most lám, Európa összes válogatott s visszadobott hulladékát köteles lesz a magyar nemzet befogadni, elfogadni, eltartani.
  Az osztrák persze megint nem. Ő nem fogad be, de ezt neki szabad. Soha senki még kérdezni sem fogja, ő miért, s mi miért nem? Miért nekünk kell megint elvinni a balhét, mások helyett. Mert itt regisztrálták. A bolgár kormány különb, mint a kétes származású megint nem magyar orbán. Ők tankokkal várják s megvédik határaikat s népüket. A mi vezetoink pedig? Kik a senkiháziak akkor?

 44. tamásjózsef szerint:

  Furcsa az Élet! Hoffmann Rőza szigorú arccal jelentette ki, s megint s mindig a maradék magyar kontójára nagyvonalúak, hogy kötelező lesz a migráns betelepült győztesekkel egy óvodába s iskolába járnia a magyar gyereknek. Elnéztem a metrón modern telefonnal társalkodó gyöztes megszállók egyik 25 év körüli fiatalját, hasonló a Márai által leírt szovjet lovaskatonára, itt van nekik valóban az Éden, egy ország,mely kellőképpen védtelen, elvérzett s kihalt, hogy az övéké legyen… Szomorú jelentés, hogy csak az első félévben 24 ezer fölötti a lélekszám fogyása! Ez hat, azaz 6 darab Pusztaszabolcs nagyságú várost, helységet jelent. ENNyi tünt el a térképről! Ezt nevezik természetes fogyásnak, azok, akik a magyarság végső fogyásában érdekeltek. A merkeli Európa, a nemzetközi marxizmus.

 45. tamásjózsef szerint:

  EGy másik oly sajnálatra-méltó menekült, mélybarna, izmos középkorú férfi kicsi egy éves gyermekkel játszik a mozgólépcsőn, várakoznak türelemmel, de nyugodtan. S az a játék, hogy le-fel mennek unalmukban az apa, s a kicsi. MIkor látja ott állok mögötte s sietnék tovább, menni akar, kérdezi a frissen tanultak biztonságával. Hát szeretnék.. mondom, s elgondolkodom. Milyen érzés lehet nekik? Mit gondolhatnak errről az impotens itteni lakosságról, az avarokról s tótokról Árpád módjára érkező, erős honfoglalók? Az önként s dalolva ormánságot csináló átlag országlakosság szó szerint üressé tette itt a tért, s most átadják azoknak, akik ezt méltó módon be is fogják tölteni. MIért pont ezek? Mert bőrszínre hasonlóak az itteni hátrányosokra, csak azok valamiért, talán mert magyarok között éltek eddig, túl szelidek már merkeléknek. Kell az újabb s vadabb mutáció, hogy a maradék magyar lakosságot tüntessék el. A magyar meneküljön el innen, a maradék magyar ahogyan Fekete Gyula megmondotta, csak arra jó, hogy mások szolgája legyen saját hazájában.

 46. tamásjózsef szerint:

  Furcsa érzés. Ez az országlakos átlag, mely többségében már régen ateista, bolsevik, azt Horthyt, azt a régi, nemesi Magyarországot, a Királyságot szapulja, melynek a talpáig sem érnek fel. Hiszen ha senkiházi itt valaki, akkor bizony a kannibállá vált, söpredéké vált országlakos átlag, tényleg a legalja lett az emberi lehetőségeknek. Ez a szerencsétlen nép, nemcsak a háborúk alatt, Ormánságok ellenére!, de egészen 56-ig azért teljesítette az Istentől kapott elemi kötelességét s gondoskodott az Élet újratermeléséröl, 1957 május elseje.. Gerincét törte a maradéknak, a magyar innentől nem nép többé, s egyenes út vezeti 2004 december 5-ig. amikor gyurcsányokra hallgatva nemet mondtak. A bolsevikokkal való végzetes találkozását nem éli túl a magyar. S most már Európa is végveszélyben, a komcsi marxista Shylock-stalin-andropov-kádár dörzsöli markát a Pokolban.
  Ami igazán érdekes, hogy a hazai közvélemény mennyire képtelen felfogni, a tudatosan oly színtelen közölt adatokat, fél év alatt hat Pusztaszabolcs, örökre, soha vissza nem szerezhető módon, hipp-hopp, nincs többé! Senkit nem zavar.

 47. tamásjózsef szerint:

  Érdekes karikatúra, viccesnek tartja az országlakos átlag, egymásnak küldözgetik. Fiatal fehér egygyermekes anya! babakocsiját tolva, fogamzásgátló tablettát ad, a tőle kolduló sokgyermekes, elhanyagolt asszonynak, annak hat gyermeke csimpaszkodik rá, s babakocsijában tán a hetedik. Itt s most, az átlag 100 százaléka még mindig azt hiszi, ő a jó fej, s tudatosan gyermeket vállaló, a trendi, s a rossz, a rossz példa, a hátrányos helyzetű, a szaporodni akaró, a szaporodni tudó..Egyiknek sem jut az eszébe, az az igazi kitolás, kiszúrás, a látszatra oly dédelgetett kedvenckére, hogy egykeként növekedve, a hátrányosok között fogja magát találni, már az iskolái idején, s egész életében…Az ozone-network adó szerint a magyar iskoláskorúak 68 százaléka hátrányos helyzetű.. Másik adat, az újszülötteknél, minden 100- ból már 84 hátrányos!
  Miközben a maradék magyar átlag, ” a méltó feltételekre vár”, az akkor inkább ne, módszerével, s öntudatosan még megfontoltnak, bölcsnek, mértéktartónak, európai trendinek tartja magát,s pálcát tör a szaporodni tudó országlakos társai fölött, önként s dalolva fogy el. Hiszen ahhoz egy apa s anya csak önmagát reprodukálja, már a hatvanas években 3,2 gyermek kellett. Mára ez, öt vagy hat gyermek. Most már ennyi kellene, hogy a magyar pusztulást meg lehessen állítani. MIkor Fülep Lajos A magyarság pusztulását írta, cáfolni nem tudták, de legalább tagadni sem tagadták. S Horthy Azért próbálkozott hasznos állami intézkedéseket hozni, ONCSA, OTI, stb, hangyaszövetkezet, vitézi birtok, s a vasúti váltóőr úgy tarthatta fenn hat gyermekét, hogy asszonya otthon dolgozott… S kisméretű tömör téglából tízszer annyit vásárolhatott Horthynál az átlag, mint kádárék alatt a hetvenes években…Már az ókori Róma, teljes adómentességet s katonai szolgálat alóli felmentést adott a sokgyermekesnek. S a rabszolganő, aki öt gyermeket szült, automatikusan a szabadságot kapta jutalmul… Erről hallgatnak azok, aki a magyar népesedési csődjéről még tudni sem akarnak. Igaz, véreim, magyar kannyibálok.?

 48. tamásjózsef szerint:

  Kádárék állama tudatosan vette rá a magyar átlagot arra, hogy a fogamzásgátlót válasszák, s az önösséget, a kicsi, vagy kocsi, a hétvégi nyaraló, stb. Fekete Gyula éljünk magunknak, kötete, az akkori levelezéseket mutatja meg. Hogyan vélekedett az akkori átlag, akkor inkább ő eszik banánt a férjével, s már Gyarmati Fanni betegségnek, tehernek, átoknak tudja, hogy röpke pár év alatt Radnóti, újra meg újra teherbe ejti, vagy kilencszer. A tizedikért már hat teljesen különböző időben s térben, hat szovjet katona a felelős, az erőszakxolók. Himmler-andropov propagandája jól müködött, s még ki is emelték,milyen felelőtlen, mennyire másokkal tartatja el magát a sokgyermekes család. Hiába volt tehát dr. Kovács, vagy Andorka Rudolf, majd a két Fekete Gyula, pusztába kiáltott szava, a gyes csak annyit ért, hogy a végzetes gyermektelenség, 1974-75 években egálba jött, majd sietve zuhan tovább a szakadékba, a semmi felé. Ha nincsen valakinek gyermeke, az a legnagyobb szegénység, az a legnagyobb tragédia! A vicc-rajz tehát, az igazi, a végtelen szegény s kifosztott a tablettát oly öntudatosan felajánló. S aki gazdag, aki áldott, az bizony a gyermekes. Akkor is, ha ma persze mutogatnak majd a migránsok valóban áldozattá vált részeire.. Azért tudnak ilyen létszámban ide-jönni, mert ők vannak. Magyarok pedig nincsenek. Európa is fogy, betöltik tehát a teret. A titkosszolgálatok nemzetközi bankárjaik által tudatosan szervezik s telepítik ide, Orbán hazaárulásával s tettestársi kollaborációjával, az életképes fajtákat.. S egy pillanatra vagyunk attól, hogy Orbán kijelentse, Magyarország nem magyar többé, hanem Roma-nia..S elvárják ide, a többi színest is, ahogyan már néhány polgármester már büszkén fel is ajánlotta azt a területét, melyet a magyarok hijján, elfoglalhatott Arany János Csóóri vajdájaként…

 49. tamásjózsef szerint:

  Vezető orvos írta a hetvenes évek vitái idején, látva az akkor már 9 millió abortuszt, hogy eltetvesedett a lakosság. Önösségében elhiszi, hogy a kényelmesebb utat választva, megúszhatja majd, az élet újratermelésének, a gyermekvállalásnak, a sok gyermeknek összes fáradalmait s vesződségeit. S tényleg, az önösnek azon nem kell izgulnia, hogy gyermekeinek sorsa milyen is lesz, mivel nincsenek gyermekei. S valóban a gyermekek örökké gyermekek lesznek, az értük való aggódás, valós s vélt félelmek tényleg soha nem múlnak el, múlhatnak el.
  Viszont soha senki nem fogja elhinni, amig nem olvasta Kodolányi hazugság öljét, a baranyai utazást, Fülep Lajost, hogy mit jelent már az egykézés, mit jelent a magyarság pusztulása. S most már egyse! Magyar alig szaporodik,, Általában, a magyarországi átlag azért ilyen, amilyen. Mert kádárék sikeresen arra is rávették, hogy mélyen megvesse, az Olvasást, azt a magyar irodalmat s történetet, melynek ismerete nélkül, magyar gyökerei sem, magyar kötödései sem lehetnek. Ezért lesz csak lakosság, s köze sincsen már a magyarsághoz. December ötödike!
  Az átlag, képtelen felfogni mit is jelent a magyar fogyás, mekkora a baj nagysága! Képtelen megérteni, hogy azért tudnak most szervezett csoportokban országot foglalni egészen vad s egészen más alapú fajták, mert kádár gyylkosa lett ennek a népnek, s rávette a lakosságot, az elképzelhetó legnagyobb szegénységre, a tudatos gyermektelenségre!! Mára 11millió abortusz, a tabletták milliárdjai, a fizetések mesterségesen alacsonyan tartása, a fészekrakás költségeinek mesterségesen magasra verése, a nők munkába kényszerítése, mint haladó s az idő hozta fejlödésnek hazudása, maga az egész marxista maszlag s médium-politika s propaganda, az aczéli-andropovi-kádár rendszer lényege.

 50. tamásjózsef szerint:

  Pusztába kiáltott szó volt.. Nem csak Benedek István, hanem Fekete Gyulának az a jogos kérdése is, hogyan gondolják a szagemberek, a kriplivé vált országlakosság miért is lesz versenyképesebb, mint boldogabb nemzetek gyermekei? Egy gyermeknélküli társadalom, maga a Pokol. Ebben a pokolban élünk, s talán már a rejtélyes inka társadalom eltűnése, egy ottani, s akkori gyermekfaló szagember gazdasági tanácsadónak a hatása…
  A magyar hangadó értelmiség azt hangoztatta, az emberiség túlszaporodik, modernség, emberség, humánum, egyenjogúság nevében igérték, jön a bolsevik paradicsom, a haladó világ, a népi erők, a nemzetközi munkásmozgalom, nőtanács, simonebevoiroknak tapsolás, s a szivárvány Gide- Sartr idolnak hazudása.. a mai napig, alfldiroberta..

 51. tamásjózsef szerint:

  Tagadhatatlan, hogy a magyarságnak sajnos mindig is volt hajlama, a bánatos gyermektelenségre, egyfajta hitetlen Istennélküliségre! Áldásnak nem érezte sajnos, csak a nemesség s a parasztság a gyermeket. Boldog az a nép, melynek fiai szerelmükben gyermekeik anyját keresik. írja Werfel, az olaszokról. Ma ezt a mondatot meg sem érti az átlag. Fárasztja.. Már Széchenyi a magányos oroszlánhoz hasonlítja a magyar átlagot, s az ormánsági példa, bár szerb s sváb volt a minta, tagadhatatlan azonnal divat lett az átlag magyarnál, de még elszigetelten. Országossá az állami beavatkozás s propaganda tette, 1957 óta.
  Magányos nagy harcát, a szó szerint angyallá váló Fekete Gyula, a győzelem minden reménye nélkül vivta, hős volt tehát. Évente 12 darab Pusztaszabolcs örökre búcsút mond tehát e szép világnak, s a hol vagytok székelyek, ezt a földet hagytam rátok-jogos dörgedelmét-megválaszolni, ez az országlakosság soha nem fogja már.. Hol vagytok magyarok? kádár tanácsára megöltük önmagunkat, felfaltuk saját gyermekeinket. A 11 millió abortusz meg nem született kis lelke, nem fog tüntetni, nem dönt falakat, nem höbörög, nincs gond vele. A jövő lett volna, de nincsen. A mai nyugdíjasok, lásd Varázshegy Hans Castorp vizióját, csámcsogva zabálták fel őket, a csecsemőket. NÉma sikolyuk- senkit nem hatott meg azok közül, akik persze most a migránsokért annyira aggódnak..

 52. tamásjózsef szerint:

  “biztonságos s gazdag Európa”!! Az európai a legszegényebb a világon, magányos, egyke, átlagában, s neki már egy sincs, nem hogy gyermeke, már társa sincsen! Mit érezhet a győztes Fortinbrasként érkező honfoglaló menekült, amikor körbe-néz, látja ezt a rengeteg jó nőt, tisztákat, világosakat, s kivánatosakat, melyek kinálják is magukat, érett gyümölcsként. Mit érezhet, látva ezt az Édent, ezt az ismételhetetlen csodát. Amit a magyar önként s dalolva adott át a Végzetnek. Magyar számára itt már nincsen élet, csak elszigetelt félelem, magány s hideg borzalom. Biztonság s gazdagság? Háza, otthona, lakása sem lehet, egyedül még fenntartani sem képes az átlag családját, sőt az átlagnak már tudatosan nem hogy családja nincsen, társa sincsen.

 53. Géza Fispán szerint:

  Nem kellett volna tolongani Hitler segge mögött…A kritikátlan kiszolgálás és a távolság és mértéktartás eredményesebb lehetett volna. Lásd még a Teleki Pálnak írt levelét !

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

I accept the Privacy Policy

Népszerűek

To Top