+ Irodalom

Nagyszabású kudarc az Ítélet előtt című Illyés-regény Margócsy szerint

Illyés hatvan éve kallódó regényét lánya küldte el a Holminak. Lehet, hogy nem kellett volna?

Pár éve Illyés Mária, Illyés Gyula lánya addig ismeretlen kéziratokra bukkant. A költő születésének 110. évfordulójára megjelent egy kötet, mely tartalmazta a kiadatlan verseket. Előkerült azonban egy regény is, mely a Holmiban részletekben jelent meg, idén könyv formájában is megjelent a Magyar Napló Kiadó gondozásában. 

Illyés Gyulára elsősorban költőként emlékezünk. Nemzeti költőként, aki elsősorban a magyarság sorsproblémáit igyekezett feldolgozni, aki elhatárolódott kora divatjától, a dadaizmustól, a nihilizmustól és Ady nyomában inkább közös ügynek, felelősségvállalásnak érezte a költészetet.

Ha Illyés prózájára gondolunk, minden bizonnyal a Puszták népe című szociográfia jut először eszünkbe, mely éppen az esszé és a szépirodalom határmezsgyéjén mozog. Illyés írt még útirajzot Oroszország címmel, illetve egy monográfiát is Petőfi életművéről. Három regénye jelent meg ezidáig. A Kora Tavasz 1941-ben, a Hunok Párisban 1946-ban és a Beatrice apródjai 1979-ben. Ezek a regények azonban mind önéletrajzi ihletésűek, az Ítélet előtt pedig egy fikciós nagyregénynek ígérkezik.

A több mint hatvan évig lappangó regényt a Holminak küldte el közlésre az író lánya. A művet Illyés száztizedik születésnapján kezdte folytatásokban közölni a folyóirat. A könyv a Magyar Napló Kiadó gondozásában jelent meg.

Illyes-Maria(1)

Illyés Mária, Fotó: szolnokinaplo.hu

Margócsy István az ÉS-ben írt hosszabban a regényről. Margócsy torzóként olvassa Illyés titokzatos szövegét, értelmezése közben végig szem előtt tartja, hogy ez a szöveg valamiért félbemaradt, és Illyés a szöveget el is rejtette. Ez azt is jelentheti, hogy maga Illyés nem tartotta elég jónak a regényt, mégsem érezte igazán jól magát ebben a műfajban, hiszen addig sem sikerült igazi regényt írnia.

margócsy

Margócsy István, Fotó: barkaonline.hu

A regény egy öregasszonyról szól, aki megszállottan ajándékozza el mindenét a falu szegény sorban élő lakóinak, akik ezzel értelemszerűen vissza is élnek: tervszerűen fosztják ki az asszonyt. A cselekmény bonyolódni kezd, a falu birtokosai már megelégelik a javak elkótyavetyélését, hivatalos eljárás indul, a szegények fellázzadnak, tovább lopnak. A regény végül egy tragikus öngyilkossággal szakad meg.

Margócsy szerint a regény témája “a kilátástalan szegénység, amely a magántulajdon minden formájával szemben csak a minden normát nélkülöző törvényszegésben tudná kiélni magát.”

A szöveg kidolgozottsága azonban hagy némi kivánnivalót maga után. Margócsy olvasatában az asszony megszállott adakozási mániájának oka egyáltalán nem derül ki, és sok más a cselekményt előremozdító esemény marad homályos, miközben több jelentéktelen részlet jóval nyomatékosabban jelenik meg, például a tyúkkopasztás.

Margócsy szerint az Ítélet előtt cím valami olyasmit lett volna hivatott jelezni, hogy a magántulajdon bűvöletében élő társadalom ítéletre vár, vagyis, hogy ez a fajta berendezkedés nem tartható.

E könyvnek mélyén, úgy vélem, az a forradalmi (?) meggyőződés rejlik, hogy a magántulajdon – minden formájában, minden mértékében – emberellenes valami, s ezért működésének minden mozzanatában, a legabszurdabb ajándékozásban is csupán újabb abszurdumokat teremthet – ám a magántulajdon nélküli világnak az utópiája már nem nyerhetett megfogalmazást.

Illyés egyszerre próbált szociográfiát és szépirodalmi regényt írni, ahogyan a Puszták népében, de Margócsy szerint ez meghaladta az erejét, ezért maradhatott torzó a mű.

Érdekes, hogy az esztétikailag kifogásolható regény mégis kiadásra került, olvashatóvá vált, noha a szerző valószínűleg ezt nem akarta volna. Irodalomtörténeti szempontból kétségtelenül fontos és érdekes a regény beillesztése Illyés életművébe, ugyanakkor kifogásolható is, hiszen az is előfordulhat, hogy a szöveg el nem készült (vagy meg nem talált) része teljesen más irányba mozdította volna a kritikát.

Kattints ide a hozzászóláshoz

Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

I accept the Privacy Policy * for Click to select the duration you give consent until.

Népszerűek

To Top